Når ingenting resonnerer og ingen forstå

Hva skjer når du som coach i den nye tid søker bistand?
Du vet du er her for å utgjøre en forskjell, men opplever at ingenting lengre resonnerer og ingen forstår deg