Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder businessfrasjela.no jeg samler din informasjon for å kunne gi deg en ny forståelse av  vibrasjon. Jeg setter ditt personvern høyt, å vil ikke misbruke den.


Min kontaktinformasjon er:
Businessfrasjela.no
Org. 996673286
[email protected]

1. Hvordan samler jeg personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke av våre digitale kanaler du bruker, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev og blogger, fyller ut et skjema, eller kontakter oss.  
 • registreres automatisk når du bruker våre digitale kanaler.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan sende deg informasjon du ber om.

Vi har profiler/sider i sosiale medier. Ved besøk på disse sidene, for eksempel vår side på Facebook, vil det sosiale mediet, eksempelvis Facebook, behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn og kontaktopplysninger.
 • Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger og markedsføringstillatelser.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.).
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord.
 • Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi lagrer og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

3. Navigasjonsinformasjon

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å se hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Vi bruker sporingspiksler som hjelper oss med å forbedre våre digitale kanaler, ved å fortelle oss hvilket innhold som blir vist. Vi knytter informasjonen vi samler opp fra e-poster til kundens personlige informasjon.

4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi lagrer om deg til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med
  • levering av innhold når du etterspør det, for eksempel e-post til mottaker som har meldt seg på nyhetsbrev eller abonnement på bloggoppdateringer,
  • identifikasjon av kunder,
  • fakturering og betalingsoppfølging
 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring, herunder
  • å lage målgrupper for markedsføring
  • å tilpasse og rette markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre digitale kanaler
  • utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt basert på ditt samtykke eller gjeldende lovgivning
  • å «vaske» kontaktinformasjon mot registrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene
 • Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

5. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i vilkårene, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss eller våre digitale kanaler, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

6. Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Du har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg, 
 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
 • trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg,

Vi er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du mener at vi ikke følger disse vilkårene eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

7. Bruksvilkår

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk.

8. Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar

Vi og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal vi og våre tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om vi eller noen av våre partnere har blitt informert om muligheten for skade.

9. Erstatning

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde oss, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.