Ønsker du og tjen penger på å utgjøre en forskjell?

Video Poster Image

Siden er under oppbygging. 
      Føler du at ingenting lengre resonnerer,
     og at ingen forstår? 

Du vet du skal utgjøre en forskjell og har innsikter som resonnerer på et dypt plan. Selv om du vet at innsiktene er både riktige og viktige, forstår du ikke hvordan dette kan fungere som en business?

Tvilen sniker seg inn, og du blir fanget i en indre kamp mellom det det hodet vet og det hjertet føler.

Denne mentorpakken: Aktiver din indre kraft -realiser det store livet & businessen du bærer i deg, er nøkkelen inn i den nye tid og vil bistå deg med å oppdage din indre kraft og egenverdi. Med en ny og banebrytende forståelse av den ubevisste kampen mellom:
Det intellektuelle og det emosjonelle

Da det er disse som utrolig nok låser deg fast i kroppens utdaterte overlevelsesstrategi.

Du vil lære hvordan du nøytraliserer frustrasjon og koble til din høyere intelligens, på en systematisk og steg for steg måte. Du vil endelig forstå hvem du er og hvorfor du er her og sist, men ikke minst hvordan du utnytter dine indre gaver og talenter til å skape den businessen du bærer inne i deg.
Dette fortjener du virkelig!

Verden er i stor endring, det er på tide du blir det store livet du naturlig bærer i deg!

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å realisere deg selv og utgjøre en forskjell slik at du kan skape kundemagi og magnetisk økonomi Med en-til-en indre mentoring og tett oppfølging
finner du et trygt sted å gå i dybden av deg selv, slik at du kan utgjøre en forskjell og tjene penger på å være deg selv.

Gir du ALT og enda oppleves det ikke som nok?

Du er ledende innen ditt fagfelt og god på både det intellektuelle og det emosjonelle.  Men allikevel opplever du at det er noe som ikke stemmer så du får ikke til det du vil. 
Du gir ALT og enda er det ikke nok til å komme
 i synk med det
som føles rett for deg.
Du blir frustrert og spør deg selv:

Hvorfor får jeg ikke til det jeg vil,
når jeg vet at jeg gjør det jeg skal?

 

Ønsker du å realisere deg selv og tjene penger på å utgjøre en forskjell?
Her bistår jeg deg med å tune deg ut av verden slik du nå kjenner den. Når du lar usynlige slør og subtile usannheter falle, vil du oppdage din unike plan og det store livet du er her for å være.
Jeg viser deg hva du leter etter og hvor du skal lete,
så du kan realisere deg selv og tjene penger på å utgjøre en forskjell og bli businessen du bærer inne i deg. Først når du aktiverer din indre kraft, vil du oppdager sannheten bakenfor sannheten. Som setter deg i stand til å tjene penger på den du er her for å være.

Jeg gleder meg til å vokse sammen med deg!

Realiser deg selv og utgjør en forskjell!

Det finnes ingen raskere eller mer strukturert måte å utgjøre en forskjell og tjene penger på å være deg selv.
"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg er et dypt transformerende, banebrytende
og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Innføring.....

 

Realiser det store livet & businessen
du bærer i deg!

For å forstå noe du ikke har forstått, må du gjøre noe du ikke har gjort!
Jeg viser deg hvordan du forløser kroppens utdaterte overlevelsesstrategi, frustrasjon og reaksjon
så du kan:
 • Oppdage hvorfor ingenting lengre resonnerer, og ingen forstår
 • Oppdager eksakt hvordan frustrasjon holder deg tilbake
 • Oppdager hvorfor du er her og hvordan du handlet etter det
 • Oppdager hvordan du kan "stop playing small" og realisere det store livet & businessen du naturlig bærer i deg

Det er på tide å oppdage hvordan du som coach i den nye tid se benytter din kraft og egenverdi som business strategi!

MODUL #1

Bli kjent med essensen av den du er, og det du skal bistå med.

MODUL #2

Du blir i stand til å observere slosskampen mellom det intellektuelle og det emosjonelle.

MODUL #3

Du har blitt bedre kjent kraften din og lar ikke egne triggere og andres meninger lengre styre valgene dine. 

MODUL #4

Du kommer i kontakt med de dyptliggende triggerne, og begynner å se de som den treningsarenaen og kompetansen de alltid har vært.

MODUL #5

Etter 5-øye aktivering oppdager du din høyeste bevissthet og informasjonssenter. Slik at du enklere gir slipp på "lille jeg" og blir storheten du bærer i deg. 

MODUL #6

Du vokser ut av "lille jeg" og våkner opp til storheten du naturlig bærer i deg.
Et identitetsskifte hvor du tar et indre frekvensskifte og sakte, men sikkert får  gjennombruddet du lengtet etter.

MODUL #7

Det store livet & businessen du bærer i deg begynner å gi mening. Du begynner å forstå hvorfor og hvordan din indre plan er din business strategi.

MODUL #8

Du har aktivert din indre kraft og realiserer businessen du bærer inne i deg. Du får mer og mer forståelse av: Hvem du er som business. Hvem du bistår, og Hvordan du bistår. Du forstår og handler etter forskjellen du er her for å utgjøre. 

 

Kom i gang!

VIDEOTEKET

Her finner du videoer med nye og unike forklaringer på stegene i det indre identitetsskiftet du naturlig gjør, når du ønsker å bli businessen du bærer inne i deg. 

Hei
hjertestyrte coach og business kvinne

Jeg heter Mette-Marit Nordby og de fleste ville kanskje sagt
at jeg er mor, kone og business-kvinne.

Men jeg er så UENDELIG MYE MER enn det. DET ER DU OGSÅ!

Jeg brenner for å vise hjertestyrte coacher og businessdamer skiftet endringen som vil setter de i førersetet av den nye coaching og business industri. SÅ de kan endre verden med tjenestene sine, emosjonelle triggerne mellom penger, egenverd og business.
Så de kan ta i bruk sin indre kraft som business strategi og
tjene penger på den de er her for å være.

Mine ressurser gjør at jeg kan gjøre det du ikke forstår,
forståelig for deg.

Jobben min er å vise deg hvordan frustrasjon låser deg fast i middelmådige og holder kraften og det store livet du naturlig bærer i deg nede.

Hvordan gjør jeg det?
Jeg er på mange måter ditt sannhetsbarometer, så du blir i stand til å:
1. Finne
2. Forstå
3. Handle etter det som er viktig og riktig for akkurat deg. 
Da vil det uforståelige gi mening for deg og du blir en mester i å bruke din indre kraft som business strategi.

Du er helt unik, så bare du vet hvem du er og hvorfor du er her!
Men la meg vise deg hva du leter etter og hvor du skal lete.
Så du kan aktiver suksessen du vet du er, ta dimensjonsskiftet og tjene penger på den du er her for å være.

"I mine lederjobber både som advokat og som politiker var verdier viktig. Mette-Marit Nordby fikk meg til å se forskjellen mellom de ytre samfunnsverdiene og mitt indre grunnleggende verdisett.
Oppvåkningen og erkjennelsen av mitt indre verdisett gir et fantastisk fundament og mulighet.
Nå forstår jeg hva som gjorde Nelson Mandela til den han var og Dalai Lama til den han er."

Vibeke Eek
Advokat

 

Jeg bistår deg med å ta i bruk din indre kraft
som business strategi!

 • Du får en helt unik selvinnsikt, en superpower som setter deg i stand til å gjennomskue begrensinger du ikke en gang visste du hadde

 • Du får frigjort din høyere intelligens, - selve skaperkraften din

 • Du får avklart en gang for alle:
  Essensen av den du er, og det du skal bistå med

 • Du vet hvordan du skal handle i tråd med din visjon
   
 • Du blir i stand til å omsette businessen du bærer inni deg til en strategi du kan handle etter
   
 • Du utgjør forskjellen du alltid har drømt om,
  og kan bistå dine kunder med det samme
Kom i gang!

Her er deg om 8 måneder...

 • Du vet hvorfor du er her, hvem du bistår og hvordan du lever ut din feminine business
 • Du har staket ut din egen kurs og trenger ikke lengre anerkjennelse og ytre bekreftelse på valgene dine
 • Du er i stand til å gjennomskue hva som holder deg tilbake fra å leve ut og av din visjon
 • Du har brutt deg løs fra ytre påvirkninger og står som en bauta i din egen kraft, følelser og energi
 • Du handler etter det som er rett for deg og lar ikke lengre stoppe av andres meninger eller kroppens utdaterte overlevelsesstrategi
Dette skjer når du,
Realiserer det store livet & businessen du bærer i deg

Den eneste måten du kan realiser det store livet & businessen på er å bli endringen du selv ønsker å se i verden. Slik at du nå og for alltid kan lede deg selv og dine kunder gjennom endringene du ønsker å skape. Det er da du kan følge det som føles viktig og riktig for deg, uansett hva andre måtte si og mene.

Gjennom innsikt og erfaring vil du lære å forstå dine, genrasjonelle, karmiske, universelle og kollektive triggere og hvordan du leder deg selv gjennom de subtile triggerne.
Vi følger din vei og jeg leder deg dit du trenger å gå for å oppdage din indre kraft og feminine businessmagi.
Ingen snarveier, ingen omveier.
Du vil oppdage eksakt det som er viktig og riktig for deg
til enhver tid.

Bare du vet hvem du er som
coach i den nye tid!

Jeg vet ikke hvem du er, hvorfor du er her eller hva din indre business er. Men det jeg vet er hva du leter etter og hvor - i deg selv - du skal lete, for å finne veien og svarene du søker.
I motsetning til hva du tror, så er du ikke et problem som må fikses. Du trenger bare å oppdage hvordan frustrasjon holder deg tilbake fra å leve det store livet og businessen du bærer i deg. Jeg bistår deg med å opdager essensen av den du er, og det du skal bistå med.  Slik at du kan utgjør en forskjell og tjene penger på å være deg selv.

Dette får du

En-til-en oppfølging

Hvor jeg vise deg hvordan "lille jeg" dialogen holder deg tilbake fra å endre verden med tjenestene dine.

Kursportal

Oversikt over alt vi skal igjennom. Avtaler, forberedelser arbeidsheftene som viser deg hvordan du tar i bruk din indre kraft som strategi så du kan bli feminin businessMagi og tjene penger på den du er her for å være.

5-øye oppgradering

Det 5-øye er ditt høyere intelligens. Informasjonssenteret du trenger for å kunne handle i tråd med din indre plan.

Sjelsreisen

Her bistår jeg deg med en dypere kobling og tilgang til din kilde bevissthet, så du enklere kan forstå og handle etter den du er her for å være..

VIP-dag

En hel dag hvor vi repeterer alt vi har vært igjennom. Du vil få din helt egne bruksanvisning på hvordan du gjør essensen av den du er som business. 

 

Videoteket

Her finner du underbyggende videoforklaringer og minikurs på det vi jobber med i mentorpakken.

 

Fordeler med hver modul

#Modul 1

Du gjennomskuer totalt ubeviste begrensninger

#Modul 2

Du oppdager ubevisste emosjonelle triggere

#Modul 3

Du observerer kroppens overlevelsesstrategi 

#Modul 4

Du observerer de emosjonelle triggerene og er ofte i stand til å være nøytral.

#Modul 5

En ny forståelse og høyere bevissthet våkner til liv.

#Modul 6

Du er bedre til å handle etter din høyere intelligens og storheten du bærer i deg.

#Modul 7

Du begynner å forstå og sette ord på hvem du er som business

#Modul 8

Du har en god forståelse av hvem du er som business, hvem du bistår og hvorfor akkurat du er en mester i å bistå de.

           Velg ønskede betalingsmåte

Betal hele 8mnd.

34.997, -

Spar 1.195,-

Ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg"
er et dypt transformerende, banebrytende og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Det er først når du blir storheten du bærer i deg du kan utgjøre forskjellen du bare vet du skal

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å aktivere din indre kraft på,
slik at du kan tjene penger på den du er her for å være.

Trykk på knappen under og
invester i deg selv!

1 betaling à 34.997,-

Betalingsplan 8mnd.

4.524, -/m

8 månedlige betalinger

Ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg"
er et dypt transformerende, banebrytende og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Det er først når du blir storheten du bærer i deg du kan utgjøre forskjellen du bare vet du skal

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å aktivere din indre kraft på,
slik at du kan tjene penger på den du er her for å være.

Trykk på knappen under og
invester i deg selv!

8 betalinger 36.192, -

"Så ærlig, dypt og rett på sak har jeg sjeldent jobbet. Mette-Marit har en helt unik måte å kommunisere sjel til sjel, så du forstår også med hode og i kroppen hva din sjel prøver å fortelle deg"

 
Ingrid Quam Loe
 

"I love the live practice sessions included in the masterclass! Being able to put what I learned into practice right away was powerful."

 
XXXXX

Bruker du både det intellektuelle og det spirituelle når du bistår dine kunder
og allikevel mangler du gjennombruddet du burde hatt for lengst?

Book en 45 minutters gratissamtale i min kalender, så ser vi på om mentorpakken:
Realiser det store livet & businessen, er noe for deg. 

Finn et tidspunkt her!

Q&A

Hvor vil du være om 8 måneder?

Ønsker du fortsatt å la frustrasjon ha råderett over livet ditt?

Eller ønsker du å ta et siste dypdykk i deg selv?
Så du kan aktivere din indre kraft og bli i stand til å ta det frekvensskifte du nå står i?


Vil du ta i bruk din indre kraft som businessstrategi og tjene penger på den du er her for å være?

Ja, jeg vil realisere det store livet & businessen!

Siren Langeland

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

Ann-Peggy

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

Jim Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

 Vil du endre verden med tjenestene dine?

Betalingsplan 8mnd.

4.525 -/m

8 månedlige betalinger

8 betalinger à 4.524,-

Kom gang!

Velg din ønskede betalingsmåte her

Ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg" er et dypt transformerende, banebrytende og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Det er først når du blir storheten du bærer i deg du kan utgjøre forskjellen du bare vet du skal

Dette mentorprogrammet er den raskeste måten å aktivere din indre kraft på,
slik at du kan bli kundemagi og tjene penger på den du er her for å være.

En investering i deg og businessen din!

Betal hele 8mnd.

34.997,-

Spar 1.195,-

1 betaling à 34.997,-