Ønsker du også å realiser det store livet & businessendu bærer i deg?

Video Poster Image

Siden er under oppbygging. 
Business i det feminine paradigmeskifte!

Føler du deg "uhjelpelig" for ingenting resonnerer og ingen forstår? 

Du vet du skal utrette noe stort og har kraftfulle innsikter som resonnerer på et dypt plan. Selv om du vet at innsiktene er både riktige og viktige, forstår du ikke hvordan dette kan fungere som en business?
Tvilen sniker seg inn, og du blir fanget i en indre kamp mellom det det hodet vet og det hjertet føler.

Denne mentorpakken: Aktiver din indre kraft -realiser det store livet & businessen du bærer i deg, er nøkkelen inn i det feminine businessparadigme og vil bistå deg med å oppdage din indre kraft og egenverdi.  Med en ny og banebrytende forståelse av den ubevisste kampen mellom:
-Det hodet vet
-Det kroppen husker 
-Det hjerte føler

Da det er disse som utrolig nok låser deg fast i jordens "lille jeg" paradoks.

Du vil du lære hvordan du kobler av "lille jeg" og koble til din indre kraft på en systematisk og steg for steg måte. Du vil endelig forstå hvem du er og hvorfor du er her og sist men ikke minst hvordan du utnytter dine indre gaver og talenter til å skape den businessen du bærer inne i deg.
Dette fortjener du virkelig!

Verden er i stor endring, det er på tide du blir endringen du selv ønsker å se!

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å aktivere din indre kraft på, slik at du kan tjene penger på den du er her for å være. Med en-til-en indre mentoring og tett oppfølging finner du et trygt sted å gå i dybden av deg selv,
så du endelig kan få gjennombruddet og skape de store ringvirkningene du vet du er i stand til.

Gir du ALT og enda oppleves det ikke som nok?

Du er nyskapende og enormt ressurssterk,
men allikevel opplever du at det er noe som hindrer deg i å få det gjennombruddet du vet du er i stand til.
Du gir ALT og enda er det ikke nok til å komme
 i synk med det
som føles rett for deg.
Du blir frustrert og spør deg selv:

Hvorfor får jeg ikke det gjennombruddet jeg vet jeg er i stand til,
når jeg vet jeg gjør det jeg skal?

 

Ønsker du å aktivere din indre kraft så du kan tjene penger
på den du er her for å være?

Her bistår jeg deg med å tune deg ut av verden slik du nå kjenner den. Når du lar usynlige slør og subtile usannheter falle, vil du oppdage din unike plan og det store livet du er her for å være.
Jeg viser deg hva du leter etter og hvor du skal lete,
så du kan aktiver din indre kraft og bli businessen du bærer inne i deg. Først når du aktiverer din indre kraft, vil du oppdager sannheten bakenfor sannheten. Som setter deg i stand til å tjene penger på den du er her for å være.

Jeg gleder meg til å vokse sammen med deg!

Tjen penger på den du er her for å være!

Det finnes ingen raskere eller mer strukturert måte å tjene penger på den du er her for å være.
"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg er et dypt transformerende, banebrytende
og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Innføring.....

 

Realiser det store livet & businessen
du bærer i deg!

For å forstå noe du ikke har forstått, må du gjøre noe du ikke har gjort!
Jeg viser deg hvordan du forløser "Lille jeg" paradigme
så du kan:
 • Oppdage hvorfor ingenting lengre resonnerer og ingen forstå
 • Oppdager eksakt hva som hva holder deg tilbake
 • Oppdager hvorfor du er her og hvordan du handlet etter det
 • Oppdager hvordan du skaper en business basert på det store livet & businessen du naturlig bærer i deg

Det er på tide å oppdage hvordan du som "new world leader" benytter din kraft og egenverdi som feminin business strategi!

MODUL #1

Bli kjent med din indre kraft og oppdager hvordan jordens "lille jeg" paradigme
holder deg nede.

MODUL #2

Du blir i stand til å observere den ubevisste kampen mellom det hodet vet, og det hjertet føler. Du oppdager de ubevisste triggerne.

MODUL #3

Du har blitt bedre kjent med din indre kraft. Du lar ikke egne triggere og andres meninger lengre styre valgene dine. 

MODUL #4

Du kommer i kontakt med de dyptliggende triggerne, og begynner å se de som den treningsarenaen og kompetansen de alltid har vært.

MODUL #5

Etter 5-øye aktivering oppdager du din høyeste bevissthet og informasjonssenter. Slik at du enklere gir slipp på "lille jeg" og blir storheten du bærer i deg. 

MODUL #6

Du vokser ut av "lille jeg" og våkner opp til storheten du naturlig bærer i deg.
Et identitetsskifte hvor du tar et indre paradigmeskifte og sakte men sikkert får gjennombruddet du lengtet etter.

MODUL #7

Det store livet & businessen du bærer i deg begynner å gi mening. Du begynner å forstå hvorfor og hvordan din indre plan er din business strategi.

MODUL #8

Du har aktivert din indre kraft og realiserer businessen du bærer inne i deg. Du får mer og mer forståelse av: Hvem du er som business. Hvem du bistår, og Hvordan du bistår. Du forstår og handler etter forskjellen du er her for å utgjøre. 

 

Kom i gang!

VIDEOTEKET

Her finner du videoer med nye og unike forklaringer på stegene i det indre identitetsskiftet du naturlig gjør, når du ønsker å bli businessen du bærer inne i deg. 

Hei
"new world leader"

Jeg heter Mette-Marit Nordby og de fleste ville kanskje sagt
at jeg er mor, kone og business-kvinne.

Men jeg er så UENDELIG MYE MER enn det. DET ER DU OGSÅ!

Jeg brenner for å bistå "new world leaders" som drives av en indre lengsel etter å utgjøre en forskjell med å forløse de
emosjonelle triggerne mellom penger, egenverd og business.

Så de kan ta i bruk sin indre kraft som business strategi og
tjene penger på den de er her for å være.

Mine ressurser gjør at jeg kan gjøre det du ikke forstår,
forståelig for deg.

Jobben min er å bistå deg med å nøytralisere de emosjonelle triggerene. Som blokkerer for kraften og storheten du
naturlig bærer i deg.

Hvordan gjør jeg det?
Jeg er på mange måter ditt sannhetsbarometer, så du blir i stand til å:
1. Finne
2. Forstå
3. Handle etter det som er viktig og riktig for akkurat deg. 
Da vil det uforståelige gi mening for deg og du blir en mester i å bruke din indre kraft som business strategi.

Du er helt unik, så bare du vet hvem du er og hvorfor du er her!
Men la meg vise deg hva du leter etter og hvor du skal lete.
Så du kan aktiver suksessen du vet du er, ta dimensjonsskiftet og tjene penger på den du er her for å være.

"I mine lederjobber både som advokat og som politiker var verdier viktig. Mette-Marit Nordby fikk meg til å se forskjellen mellom de ytre samfunnsverdiene og mitt indre grunnleggende verdisett.
Oppvåkningen og erkjennelsen av mitt indre verdisett gir et fantastisk fundament og mulighet.
Nå forstår jeg hva som gjorde Nelson Mandela til den han var og Dalai Lama til den han er."

Vibeke Eek
Advokat

 

Jeg bistår deg men å ta i bruk din indre kraft
som business strategi!

 • Du får en helt unik selvinnsikt, en superpower som setter deg i stand til å gjennomskue begrensinger du ikke en gang visste du hadde

 • Du får frigjort sjelskraften - din medfødte grunnfølelse,
  å selve skaperkraften din

 • Du får avklart en gang for alle:
  Hvem er jeg og hvorfor er jeg her, som business

 • Du vet hvordan du skal handle i tråd med din unike plan
   
 • Du blir i stand til å omsette businessen du bærer inni deg til en strategi du kan handle etter
   
 • Du utgjøre forskjellen du alltid har drømt om,
  og kan bistå dine kunder med det samme
Kom i gang!

Her er deg om 8 måneder...

 • Du vet hvorfor du er her, hvem du er som business og hvordan du handler etter din indre plan
 • Du har staket ut din egen kurs og trenger ikke lengre anerkjennelse og ytre bekreftelse på valgene dine
 • Du er i stand til å gjennomskue hva som holder deg tilbake fra å leve ut og av din indre plan
 • Du har brutt deg løs fra ytre påvirkninger og står som en bauta i din egen kraft
 • Du handler etter det som er rett for deg og utnytter emosjonelle triggere som kompetanse heller enn å bli handlingslammet
Dette skjer når du,
Realiserer det store livet & businessen du bærer i deg

Den eneste måten du kan realiser det store livet & businessen på er å bli en indre endringsleder. Slik at du nå og for alltid kan lede deg selv og dine kunder gjennom endringene du ønsker å skape. Det er da du kan følge det som føles viktig og riktig for deg, uansett hva andre måtte si og mene.

Gjennom innsikt og erfaring vil du lære å forstå dine, genrasjonelle, karmiske, universelle og kollektive triggere og hvordan du leder deg selv gjennom de subtile triggerne.
Vi følger din vei og jeg leder deg dit du trenger å gå for å oppdage din indre kraft og feminine businessmagi.
Ingen snarveier, ingen omveier.
Du vil oppdage eksakt det som er viktig og riktig for deg
til enhver tid.

Bare du vet hvem du er som
"new world leader"!

Jeg vet ikke hvem du er, hvorfor du er her eller hva din indre business er. Men det jeg vet er hva du leter etter og hvor - i deg selv - du skal lete, for å finne veien og svarene du søker.
I motsetning til hva du tror, så er du ikke et problem som må fikses. Du trenger bare å oppdage hvordan "lille jeg" paradigme holder deg tilbake fra å leve det store livet og businessen du bærer i deg. Jeg bistår deg med å bli det store livet og businessen du har kommet hit for å være. Slik at du kan ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

Dette får du

En-til-en oppfølging

Hvor jeg vise deg hvordan ubevisste emosjonelle triggere holder deg tilbake fra å få gjennombruddet og skape de store ringvirkningene du lengter etter.

Kursportal

En steg for steg oversikt over alt vi skal igjennom. Avtaler, forberedelser og arbeidsoppgaver. Du får 3 arbeidshefte som konkretiserer din indre kraft og hvem du er som businessen.

5-øye oppgradering

Det 5-øye er ditt høyeste tilgjengelige bevissthetsnivå. Informasjonssenteret du trenger for å kunne handle i tråd med din indre plan.

Sjelsreisen

Her bistår jeg deg med en dypere kobling og tilgang til den du er som sjel og hvordan du enklere kan forstå og handle etter din indre plan.

VIP-dag

En hel dag hvor vi repeterer alt vi har vært igjennom. For at du skal skape din egen Feminine BusinessMagi og bli magnetisk økonomi

 

Videoteket

Her finner du underbyggende videoforklaringer og minikurs på det vi jobber med i mentorpakken.

 

Fordeler med hver modul

#Modul 1

Du gjennomskuer totalt ubeviste begrensninger

#Modul 2

Du oppdager ubevisste emosjonelle triggere

#Modul 3

Du observerer kroppens overlevelsesstrategi 

#Modul 4

Du observerer de emosjonelle triggerene og er ofte i stand til å være nøytral.

#Modul 5

En ny forståelse og høyere bevissthet våkner til liv.

#Modul 6

Du er bedre til å stå i høy bevissthet og storheten du bærer i deg.

#Modul 7

Du begynner å forstå og sette ord på din indre plan som business.

#Modul 8

Du bruker din indre kraft som business strategi og har en god forståelse av hva du skal.

       Velg din ønskede betalingsmåte

Betal hele 8mnd.

34.997, -

Spar 1.195,-

Ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg"
er et dypt transformerende, banebrytende og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Det er først når du blir storheten du bærer i deg du kan utgjøre forskjellen du bare vet du skal

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å aktivere din indre kraft på,
slik at du kan tjene penger på den du er her for å være.

Trykk på knappen under og
invester i deg selv!

1 betaling à 34.997,-

Betalingsplan 8mnd.

4.524, -/m

8 månedlige betalinger

Ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg"
er et dypt transformerende, banebrytende og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Det er først når du blir storheten du bærer i deg du kan utgjøre forskjellen du bare vet du skal

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å aktivere din indre kraft på,
slik at du kan tjene penger på den du er her for å være.

Trykk på knappen under og
invester i deg selv!

8 betalinger 36.192, -

"Så ærlig, dypt og rett på sak har jeg sjeldent jobbet. Mette-Marit har en helt unik måte å kommunisere sjel til sjel, så du forstår også med hode og i kroppen hva din sjel prøver å fortelle deg"

 
Ingrid Quam Loe
 

"I love the live practice sessions included in the masterclass! Being able to put what I learned into practice right away was powerful."

 
XXXXX

Bruker du dine indre gaver og talenter når du bistår dine kunder og allikevel
får du ikke det gjennombruddet du vet du er i stand til?

Book en 45 minutters gratissamtale i min kalender, så ser vi på om mentorpakken:
Realiser det store livet & businessen, er noe for deg. 

Finn et tidspunkt her!

Q&A

Hvor vil du være om 8 måneder?

Ønsker du fortsatt å stå i kampen mellom det hodet vet og det hjertet føler?
Hvor du, fordi du mentalt ikke forstår, lar frustrasjon og forvirring ha råderett over livet ditt?

Eller ønsker du å ta et siste dypdykk i deg selv?
Så du kan aktivere din indre kraft og bli i stand til å ta det paradigmeskifte du nå står i?


Vil du ta i bruk din indre kraft som businessstrategi og tjene penger på den du er her for å være?

Ja, jeg vil realisere det store livet & businessen !

Siren Langeland

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

Ann-Peggy

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

Jim Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

Betalingsplan 8mnd.

4.525 -/m

8 månedlige betalinger

8 betalinger à 4.524,-

Kom gang!

Velg din ønskede betalingsmåte her

Ta i bruk din indre kraft som business strategi og tjene penger på den du er her for å være.

"Realiser det store livet & businessen du bærer i deg" er et dypt transformerende, banebrytende og personlig tilpasset mentorprogram som er nøkkelen inn i det feminine business-paradigme.

Det er først når du blir storheten du bærer i deg du kan utgjøre forskjellen du bare vet du skal

Dette mentorprogrammet er den raskeste og mest strukturerte måten å aktivere din indre kraft på,
slik at du kan tjene penger på den du er her for å være.

En investering i deg selv!

Betal hele 8mnd.

34.997,-

Spar 1.195,-

1 betaling à 34.997,-