Wake-up call for veivisere i det feminine skiftet!

 
Det er bare en måte å lykkes i det feminine business skifte!
Det er å vite (ikke gjette) hvem du er og hvorfor du er her,
og gjøre absolutt alle valgene dine basert på det.
 
Det feminine skifte handler dypest sett om å få på plass et helt nytt verdisystem på jorden.
Skjevfordelingen av jordens ressurser og skjer fordi vi ubevisst repeterer og kopierer dagens lineære forståelse av business og økonomi.
 
Da lurer du kanskje på hvordan dette har en direkte innvirkning på ditt liv og businessen din?
 
Når du som innovativ og nytenkende vet hva du vill, men føler det er noe som ikke stemmer,
så du får det ikke til!

Så er det din
Wake-up call på at nettopp DU ER veiviser i det feminine skifte.
Grunnen for at det er noe som ikke stemmer, er at det ikke lengre skal fungere og kopiere og repetere jordens lineære forståelse av business og økonomi,
som viderefører skjevfordelingen av jordens ressurser.
  
Jeg spør ofte:
Hva om det du har lært om mindset, spiritualitet og business stemmer ikke?
 
Skifte vi i årtusener har ventet på har skjedd, i samme sekund endret alle jordens spilleregler seg.
 
Du som innovativ og nytenkende i feminine business skifte, har fått som jobb å lære oss de nye spillereglene så vi kan vise vei.
 
For å få på plass det nye verdisystemet på jorden kan vi ikke lengre være kontrollerbare brikker i et stort spill for de med penger og mak.
Vi MÅ ta tilbake den enorme kraften vi alt er og har.
 
Om vi spør oss selv hva som er hovedgrunnen til skjevfordelingen på jorden, er det den maskuline ovenfra og ned business modellen, hvor mye vil ha mer og de på toppen av det økonomiske hierarkiet tjener masse på at vi er kontrollerbare.
 
Å ta tilbake krafta vår handler ikke lengre om  mindset eller spiritualitet, men helt konkret å fristille kroppens medfødte stressrespons, som uten at vi forstår holder din kraft og soul purpose nede.
På tross av at du tro du er ferdig utviklet.
 
Stressresponsen er et kroppslig instinkt som sørger for at vi som spedbarn får dekket våre primærbehov.
Men følelsesreaksjonene som da blir etablert før språket, henger igjen i kroppens celler som et utdatert dataprogram eller sannhetsserum.
 
For å være veiviser i det feminine skiftet, trenger du å fristille deg fra den utgaven av deg selv du skapte for å overleve og å overgi deg til din soul purpose.
 
Fordi resten av ditt liv reagerer kroppen på alt som ikke resonnerer med dine erfarte følelsesreaksjoner.
Og
 da snakker jeg om de subtile og uforståelige følelsesreaksjoner som ofte er skapt de første mnd. av livet ditt.
 
I det feminine skifte vi nå står, har vi som veivisere fått i oppgave å oppgradere vibrasjonen i den fysiske kroppen, så den også henger med på frekvensskiftet.
Kroppen er sjelens handlende organ for at du skal kune stå til tjeneste for din større plan.
For at kroppen skal være i stand til å handle etter dine særegenheter, som kroppen opplever som krisealarm.
 
 
De høyfrekvente sannhetene som nå inspireres inn på jorden trigger kroppens nervesystem som går i overload. Da butter det ikke bare i livet og businessen, men det gjør også slik at vi fysisk føler oss dårlige og holder oss tilbake fordi vi tror at vi er eller gjør noe feil.
 
Kroppen må opp i vibrasjon.
Det skjer når du tar frekvensskifte og lærer deg hvordan utdaterte og ubevisste følelsesreaksjoner
holder din soul purpose nede.
 
Jeg har siden 2007 hatt mange kunder som har blitt helt fri og ustoppelig.
Fordi de har oppdaget hvem de virkelig er og hvorfor de er her og tar alle valgene basert på dette.
Alle valgene betyr også at hver gang det dukker opp en følelsesreaksjon er de i stand til å nøytralt observere den FØR den utløser stressrespons i kroppen.

Da unngår du å henge fast i frustrasjon og forvirring og våger å leve ut og av dine unike særegenheter.
 
Det er først når vi tar kvantespranget ut av kroppens subtile stressrespons og medfødte overlevelsesstrategi, vi endelig blir helt fri og ustoppelig.
En frihet langt utenfor den mentale forståelsen av ordet frihet som knapt kan forklares eller forståes før du selv er der.
 
For mange år tilbake ble jeg tildelt følgende informasjon:
Jorden bevissthet fødes igjennom menneskenes følelseslag og når menneskeheten evner å stå i utvidelse når impuls til sammentrekning kommer er menneskeheten helt fri.

Denne utvidelsen og sammentrekningen handler om hvordan vi responderer til kroppens stressrespons. Om vi fortsetter å være slave av kroppens følelsesreaksjoner eller om vi tar frekvensskifte ut av den.
 
Vi som har jobben med å være veivisere i det feminine business skifte har to fellestrekk:
Sensitiv og handlekraft.
Sensitiviteten for å kunne føle deg inn i fremtidens behov og handlekraften for å kunne sette det ut i live.
 
Men sensitivitet er noe som pr. nå ikke sees som en ressurs og handlekraften er så maskulin styrt at vi fortsetter å handle etter og kjempe igjennom de eksisterende sannhetene på jorden.

Sensitivitet og handlekraft er dine tveeggede sved.
Basert på sensitiviteten (overfølsomheten din) oppleves oppgaven for stor.
Du opplever at det er noe du ikke får til, føler deg overveldet og rykker tilbake til start.
 
"Å så går no dagan"

Vår sensitivitet er vår helt unike ressurs, samtidig som det er den som utløser overload av kroppens stressrespons. Så hvordan du forløser dette, er ekstremt viktig for deg å integrere.
 
Jeg tuller ikke når jeg skriver det, fordi det er eksakt dette vi nå opplever.
Dette NOE, som ikke stemmer er at kroppens stressrespons holder oss igjen og vi repeterer ubevisst de eksisterende spillereglene.

For å være veiviser i det famine skiftet trenger du å fristille deg fra den utgaven av deg du ubevisst skapte som overlevelsesstrategi å overgi deg til din soul purpose.

Totalt ubevisst måler vi oss kontinuerlig opp mot andres sannheter, for å føle oss hele, sett, anerkjent og akseptert som en del av flokken.
Så setter vi det vi opplever som viktig og riktig inne i oss til side og fortsetter å speile de nåværende sannhetene om business, mindset og spiritualitet.

Siste jeg sjekka var det virkelig ingen som satte ord på elefanten i rommet.
Ditt overloaded nervesystem som nå trenger en oppgradering.
 
Det vi nå vet og kan hverken vil eller skal fungere i det feminine skifte.
Vi kjemper for å få til det andre sier er rett og vi måler livene og businessen vår opp mot det ytre for å få bekreftelser og anerkjennelse på at det vi gjør er verdifult og at vi er på rett vei.
 
Men når du er her for å skape den nye tid, vil det ikke lengre fungere og tilpasse deg det gamle
 
Du kommer i en overgang jeg kaller:

Tiden når ingen ting nytter!
 -Hvor vi ubevisst måler alt opp mot kroppens utdaterte sannhet serum som finner alt
hjernen ikke forstå som feil.

-Når hjernen krav om å forstå ikke forstår verdien av dine særegenheter og unike innsikter,
blir vi hengende fast i 
kroppens stressrespons.
Som via vårt indre subtile selv-snakk utløser frustrasjon og forvirring.
Frustrasjon og forvirring er tilstanden som lamer handlekraften din og gjør deg kontrollerbar.      
.
I tiden når ingen ting nytter, nytter det ikke fordi det ikke skal nytte å repetere det eksisterende for deg som veiviser i den nye tid.
 
Leser du videre skal du få en mine kraftigste verktøyer i dette skifte.
Hvordan du blir selv-motiverende og i stand til å måle deg selv opp mot deg selv.
 
I 2014 fikk jeg en innsikt om jordens nye verdi og økonomisystem. Der og da var det så gresk for meg at jeg faktisk ikke forstod at dette også vedgikk meg.
Jeg var så naiv at det ikke en gang streifet meg at jeg var en del av skiftet. 
 
Men når navnet Business fra sjela kom et par år etter, gikk realiteten så kraftig opp for meg at jeg trodde jeg skulle gå opp i liminga.
 
Der og da var livet og businessen min så trang at jeg rett og slett ikke våget se det som en mulighet.
 
Lille jeg kunne jo hverken business eller økonomi, så dette vedgikk vel ikke meg?
 
 
Mitt helt konkret eksempel på viktigheten av å slutte å måle deg opp mot de ytre sannhetene.
I den spede begynnelsen av min business lurte jeg på hvordan jeg skulle komme inn i den digitale verden.
 
Jeg hadde hatt en egen klikk i huset mitt i flere år, noe jeg trodde jeg skulle fortsette med.
SÅ ville skjebnen at jeg falt på isen og ødela alt som var å ødelegge i et kne.
Jeg ble operert og gikk med gips fra tærne til hofta hvor gipset var i en så rar vinkel at jeg måtte bruke sånn høy prekestol. Jeg var så fortung at ingen ting annet fungerte.
 
En lang historie kort, bruddet ville ikke gro så det ble 3 mnd. med gips.
Når jeg forsiktig beg. å gå på krykker etter å ha sittet i en stol i 3 mnd.  tålte ikke det friske benet den enorme belastningen av å begynne å gå, så det andre kneet røyk.
 
Utrolig, men helt sant!
Jeg brukte over 2 år på å komme meg skikkelig tilbake på to bein:
Da var alle klinikkens kunder jeg hadde brukt år på å etablere, borte.
I rekonvalens perioden begynte jeg å blogge, både for å ha noe å gjøre også med håp om at det skulle være min vei for å bli mer kjent å få flere kunder.
Å bli en selvlært blogger bød på store tekniske utfordringer, men jeg gikk på med krom hals.
 
Jeg skrev nok ikke ukentlige blogger, men kanskje 1-2 i mnd.
Og jeg hadde sånn mellom 3500 til 5000 lesere på slutten.

Så til poenget!

Jeg fulgte noen få, men mest amerikanske business folk som jobbet på nett.
Når de snakket tall, var de opp i hundre tusener av lesere.
 
Hva skjedde da, jo jeg som ikke kunne noe om business og heller ikke noe om blogging generelt
basert alt på det de sa og gjorde. Jeg tenkte, 
dette får jeg ikke til.
Jeg har jo "bare" 3500-5000 lesere og det er alt for lite, så jeg kan like gjerne gi opp hele greia.
 
I ettertid når jeg begynte å få bistand av business folk i Norge, var det for seint.
Da først oppdaget jeg at jeg hadde sammenlignet meg med noe som bare var ødeleggende for meg.
 
Jeg forstår at å ha 3500-500 lesere på bloggen faktisk er ganske mye.
Men for meg opplevdes det alt for lite, fordi jeg sammenlignet meg med de jeg så på.
 
Nå håper jeg du forstår hvor ødeleggende det er å sammenligne deg med andre?
 
Det som er så viktig å spesielt når vi nå står i dette skifte hvor det eksisterende ikke gir de resultatene vi ønsker, er å slutte å sammenligne seg med andre.
 
Ja jeg vet det kanskje høres umulig ut. Men igjen, om du søker svar og anerkjennelse i systemet du er kommet hit for å endre, er du nødt til å føle på følelsen av å være mislykket.
 
Derfor vil jeg vise deg eksakt hvordan du bli selvmotiverende, så du kan slutte å sammenligne
deg med et system du er her for å endre.
Komme deg ut av frustrasjonsloopen hvor ingen ting fungerer å slutte å kjempe!
Det fungerer ikke, fordi det ikke skal fungere.
 
Det er kampen mellom dine taner, følelser og innsikt som utløser kroppens stressrespons,
og som gjør at vi selv-snakker oss bort fra det vi vet er rett for oss.
Jeg snakket meg bort og fortalt meg selv at 3-5K leser var alt for dårlig, så det kunne jeg bare gi opp med en gang.
Hadde jeg ikke gjort det tilbake i 2015-16 hadde jeg kanskje hatt en bra business allerede da?
 
Hvordan får du da på plass det feminine skifte og jordens nye verdisystem?
 
Du trenger å lære deg å bli i stand til å måle deg selv opp mot deg selv. 
Så du kan gi slipp på aksept og annerkjennelse fra en ytre verden du er her for å endre.
 
Beskriv for deg selv dine helt konkrete sannheter du har gjort eller oppnådd.
 
F.eks. i august spurte jeg meg selv:
Hvorfor får jeg så få liks på SoMe?
Jeg oppdage med en gang at jeg sammenlignet med igjen å sa, STOPP med det der M-M,
inne i meg selv.
 
Så begynte jeg å definere 5 punkter for å kunne anerkjenne jobben jeg reelt hadde gjort.
Så uten behov for å validere meg opp mot egne eller andres forventninger,
laget jeg 5 punkter over mine egne sannheter.
NB. De må være reelle og sanne for deg.
For når du jobber på sjelsplan er en mental forventning alltid en begrensning. 
 
Mine valideringer og sannheter ble:
 
 
1. Jeg vet jeg gjør det jeg skal for denne uken fikk jeg to nye på lista mi.
 
2. Jeg ser at de som nå trykker liker på SoMe, er spot on den kundegruppa jeg vet jeg skal nå.
 
3. Jeg fikk en ny kunde forrige uke og den kunden beviser at jeg når ut og treffer de jeg skal.
For hun hadde spot on de utfordringene jeg løser.
Altså min drømmekunde
 
4. Det ser nå ut til at jeg ikke når ut, men jeg ser at jeg har hatt grønne tall på Instagram de siste ukene, så noe må jeg gjør riktig selv om jeg ikke helt forstå hva enda.
 
5. Denne uken våget jeg å si høyt en indre sannhet jeg har forstått i noen år.
Det er jeg veldig stolt av for det kostet mye av meg kjente jeg.
Men jeg gjorde det, og det er jeg stolt av.
 
Om dog ubevisst handler alt om at vi ikke lengre kan måle oss selv opp mot det eksisterende.
Når du her for å utgjøre en forskjell, finner du ingen resonans og derfor du føler du deg rar, annerledes eller ubevisst tenker at du er eller tar feil:
Dette lammer handlekraften din!
 
Om du bruker dette verktøyet blir du i stand til å måle deg selv opp mot deg selv.
Det er en av de viktigste verktøyene jeg bistår med, for at din kropps stressrespons ikke skal utløse frustrasjon som holde handlekraften din nede.
 
Det er bare en måte å lykkes i det feminine business skifte!
Det er å vite (ikke gjette) hvem du er og hvorfor du er her,
og gjøre absolutt alle valgene dine basert på det.
 
Vil du vite 100% dine unike svar på dette?
 
Da kan jeg bistå deg med min helt unike VISP-dag
Det står for Very Important Soul Purpose.
Hvor jeg en til en i løpet av 5 timer bistår deg med å finne dine unike svar inne i deg selv.

Book din uforpliktende gratissamtale her:
 
Mine medfødte særegenheter som har gjort at jeg har følt meg rar, annerledes og følt at jeg ikke passer inn er:
Å gjøre det usynlige synlig og det uforståelige forståelig for deg.
SÅ du blir i stand til å gjøre alle dine valg basert på hvem du er og hvorfor du er her.

Da først blir du virkelig i stand til å handle etter din særegenhet og soul purpose
og leve ut og av endringen du ønsker å se i verden.

Det er ikke vanskelig, men de fleste av jordens spilleregler er motsatt av det vi tror,
så jeg viser deg eksakt hvilken av de som nå holder deg tilbake.
 
5 timer med en til en timer med meg i Oslo eller omegn. Kr. 3997, -

En av min kunder uttalte følgende:
Dette er en av de beste gavene jeg noen gang har gitt meg selv.
Jeg fikk en unik og dypere forståelse av hvem jeg er og hva som holder meg tilbake.
Når det gikk opp for meg at særegenhetene mine ikke er problemet, men min unike business form,
blei jeg helt satt ut!
 
Ønsker du å vite mer om VISP-dagen elle å avtale en VISP-dag?
Book en gratissamtale i min kalender, så ser vi på dette sammen.

Jeg brenner for at vi veivisere i det feminine business skifte står sammen om å skape det
verdiskifte vi nå stå i, hvor business, økonom og egenverd er tre sider av samme sak!
 
Klem
Mette-Marit Nordby

-Drives du også av en indre lengsel etter å utgjøre en forskjell,
men ser ikke helt koblingen mellom penger, spiritualitet og business? 

-Ønsker du også å ta i bruk din indre kraft som strategi og tjene penger på den du er her for å være.


Da vil du ha stor glede av mine liver og refleksjoner.
Bruk knappen under og meld deg på nyhetsbrevet mitt,
så får du de rett i innboksen din.

Meld deg på her!