Den "lange" veien fra hode til hjertet er ikke lang!

Når du som kraftfull, innsiktsfull dame vet du bistår i bevissthetsskifte er det ikke tanken, men dine dypere innsikter som er malen for den nye normal.

Utfordringen er våre tros systemer eller begrensende overbevisninger.

Men og dette er egentlig et stort MEN. Vi får ikke helt tak i hva begrensende overbevisninger er og
hvor de sitter eller hvordan de holder oss tilbake.

Nå er jeg kanskje svær i kjeften og påståelig, men så lenge du som bevissthetsarbeider er malen for den nye normalen, er du skaper av det skifte vi nå står i:

En ny jord

Den nye tid

Bevissthetsskifte

Da er det bare en ting som IKKE fungerer og det er å repetere det vi allerede vet, kan og forstår.
Nettopp fordi det vi allerede vet, kan og forstår IKKE ER NYTT

 

La meg dele ordrett slik det ble meg formidlet en tid tilbake:
"Tankens krav om å forstå, beveger deg om dog ubevisst og subtilt bort fra din større plan og vedlikeholder jordens illusjon av separasjon. Alt som baseres på den erfarte tanken er ikke nytt. Den polariserte tanken hindre deg i å åpne nye og uante dimensjoner i deg som er forutsetningen for å være en del av jordens bevissthetsskifte.
"Tanken og hjernens enorme krav om å forstå står i veien for skifte mellom hode og hjerte som separerer oss fra å være enhet."

Svært forenklet er det tankens ekstreme krav om å forstå som er våre tros systemer og begrensende overbevisninger. Fordi tanken alltid henter informasjon fra våre tidligere erfaringer og opplevelser.
Repetert til det kjedsommelige, alt vi fra før vet, kan og forstår er ikke nytt.

Tanken i seg selv er ikke feil. Men du må få tanken ut av det ekstreme krav om å forstå
slik at den spille på lag med dine dypere innsikter.
Når jordens paradoks underbygger tanken som det eneste ene og alt du ikke er, ser, kan ta på eller forstå er «feil». Da blir vi som er malen for den nye normalen hengende fast i krysningen mellom det gamle og det nye.

Når så få setter ord på dette er det enda mer utfordrende for tanken og forstå.
Du har ikke vendt deg til tanken
Du har ikke erfart dette før:
Tankens krav om å forstå er en helt ny vinkling av forståelse, derfor oppleves det jeg skrive kanskje som helt umulig/uforståelig og kanskje til og med som feil.

Dette fenomenet med helt nye forståelser oppleves så uforståelig for tanken vår at konspirasjonsteoretikerne beskriver dette som chipen du har blitt påført for at du ikke skal oppnå økt bevissthet. Jeg er ikke særlig fan av konspirasjonsteorier, men du kan kalle det hva du vil.

Dine dypere innsikter er den nærmeste forståelsen av enhet vi er i stand til å fatte. For å være ærlig pleier jeg når jeg snakker med mine kunder og si: Dine dypere innsikter er den høyeste forståelsen eller da vibrasjonen du eller det kroppen din er i stand til å tåle.

Fordi tanken ikke evner å forstå enhet, oppleves enhet som å miste fotfeste. Er det noe ingen vil, så er det og miste fotfeste. Men vi må inn i det jeg kaller balansert ubalanse om du som malen for den nye normalen skal kunne skape det nye. Vi må gi slipp på tankens krav om å forstå for å kunne anerkjenne og handle etter våre dypere innsikter

Er du villig til å oppdage hvordan tankens krav om å forstå repeterer det vi allerede vet, kan og forstår er ikke veien mellom hode og hjertet lang. Jeg har siden 2007 sett de revolusjonerende resultatene mine kunder skaper når de integrere denne forståelsen til egne ressurser.

 

Vennlig hilsen

Mette-Marit Nordby
Bevissthetsmentoren

-Drives du også av en indre lengsel etter å utgjøre en forskjell,
men ser ikke helt koblingen mellom penger, spiritualitet og business? 

-Ønsker du også å ta i bruk din indre kraft som strategi og tjene penger på den du er her for å være.


Da vil du ha stor glede av mine liver og refleksjoner.
Bruk knappen under og meld deg på nyhetsbrevet mitt,
så får du de rett i innboksen din.

Meld deg på her!