Er du veiviser i det feminine skifte, men opplever det er noe som ikke stemmer?

 

Det feminine skifte handler om å bytte fra å tenke til å føle verden!

Som forresten er hele grunnen for at du i utgangspunktet FØLER du har en stor plan eller oppgave.

Ikke enten eller, men en god balanse mellom det maskuline tanke styrte og den feminine følelses styrte.

Mange kaller det, den lange veien fra hode til hjertet.

Veien er egentlig ikke lang, men det som oppleves utfordrende er å se følelser som verdifulle.

Men hvordan kan det være sånn? 

-Jeg vet jo at jeg er på rett vei

-Jeg vet jo hva jeg vil 

 Det er NOE som ikke stemmer som gjør at jeg ikke får det til. 

Mine kunder har ofte egne kraftfulle verktøy og teknikker som fortsatt fungerer godt på kundene, men ikke så godt på dem selv lengre.

De vet det er et neste nivå, at de skal utrette noe større,
men får ikke tak i hva dette noe større er.

Samme hva de gjør ender de opp på det samme stedet:
Hit, men ikke lenger, noe som skaper en enorm frustrasjon.

Jeg opplever ofte disse utsagnene fra mine kunder:

  •  har store innsikter og stor indre forståelse, men de stemmer ikke med det de blir fortalt og det de ser i verden rundt seg. Derfor trekker de seg tilbake i “lille jeg” får ikke businessen til å henge på greip. Kan og vet så mye, men ser ikke hvordan det henger sammen 
  •  har brukt store deler av livet til å løfte andre også i privatlivet
  •  drømmer om å endre verden fordi det føles som at de skal det. 
  •  ønsker å dra seg selv videre, slik at de kan leve ut og av oppgaven sin men vet ikke hvordan
  •  ønsker å skape store ringvirkninger gjennom arbeidet de gjør
  •  alle andre ser dem som en suksess, men de føler ikke det selv. 
  •  ser alle andre som suksessfulle, men ikke seg selv -
    til tross for sin enorme kapasitet
  •  har erfart at de er uhjelpelig, ingen ser eller forstår eksakt utfordringen deres å de føler seg derfor ensomme og alene.

 

Når du er her for å skape det feminine skifte, er hele planen nettopp at det ikke skal resonere med det gamle.

Men når noe ikke resonnerer så føles det som om vi er eller tar feil. 

Hvorfor oppleves det da så vanskelig å blir mer feminin og følelsesstyrt?

Jeg har valgt å kalle det:

Den ubevisste følelses fordømmelsen
Som helt reelt ligger som en stressrespons og brems i kroppen.

Følelser blir i grove trekk sett på som noe negativt, hysterisk, fordi det er vanskelig for andre å forholde seg til. (andre bærer jo også den ubevisste følelses fordømmelsen)
Når følelser, som helt reelt er menneskenes helt unike verdi og egenskap ikke anerkjennes, får vi denne ubevisste fordømmelsen.

Ditt symptomet på den ubevisste følelses fordømmelsen (som utløses av kroppens medfødte stressrespons) er ditt indre selv-snakk.

Vi som innovative og nytenkende som har jobbet mye i og med følelser,
tror ofte vi er i mål eller ferdig utviklet.
Men så lenge du har et indre selv-snakk, selv om det er betraktelig snillere, har du en liten jobb til å gjøre.
Da det er selv-snakket som utløse tvilen som gjør at du ikke klarer å få ut den store oppgaven din.

Det rare er at vi som mennesker egentlig styrer og velger alt basert på følelser.  Når vi da ubevisst fordømmer følelsene, fordømmer vi hele ressurssenteret vårt.

Til tider er følelses fordømmelsen så ekstremt at man blir diagnostisert fordi man har så MYE følelser. 

SÅ fort vi er i følelsene våre betegnes vi gjerne som for mye, overfølsomme, hysteriske, osv. osv.

Spesielt i business hvor følelser er skikkelig fy, fy.

Men når skifte nettopp handler om å gå fra tanke-styrt til følelses-styrt eller da å la hjertet lede hodet i businessen vår. står vi i den utfordringen at vi vet hva vil vi, men får det ikke til. Vi er indoktrinert i at business og følelser ikke henger på greip!

Sjels business for deg som innovativ og nytenkende baseres på dine innsikter og følelser. Som pr. nå ikke resonnerer med den subtile og ubevisste følelses fordømmelse jorden har.
Å du blir stående fast i frustrasjonen over dette NOE som ikke stemmer?

Når du forstår hvordan du fristiller denne ubevisst følelses fordømmelsen, eller lærer deg å dra i håndbrekket mikrosekundet før det negative selv-snakket utløses, blir du endelig i stand til å stole på dine følelser og skape en business basert på hva du føler er riktig og viktig for deg og din plan.

Når du og businessen din ikke resonnerer med det eksisterende,
det er da du er på rett vei!

Når du som innovativ og nytenkende har en oppgave for en bedre verden,
handler det om å få ditt formål tydelig ut i samfunnet
Noe som føles rart, annerledes og som utløser følelsen av å ikke passe inn.

Fordi det feminine skiftet, å bytte fra å tenke til å føle businessen din, bryter så ekstremt med: Den ubevisste følelses fordømmelsen

Det som helt reelt skjer i verden, er at alle driver med dette angrep & forsvars spillet.
Hvor alle mene at deres sannhet er det eneste riktige og det motparten står for, er feil.

Helt reelt er det indre selv-snakket ditt også angrep & forsvars.
Som, selv om det er ubevisst, viderefører krig på jorden.
Ditt indre selv-snakk angriper følelser og innsiktene dine, fordi de ikke resonnerer med det du
før har erfart på jorden.

For deg som er her for å skape en bedre verden er det her endringen starter.

Det er også når du har fristilt selv-snakkets angrep & forsvar at du ikke viderefører karmiske og generasjonelle bindinger.

Når du frigjør sjelskraften, knekker du din unike kode til suksess!


Og kan endelig skape de STORE ringvirkningen du alltid har drømt om.

Du er ikke kommet hist for å tilpasse deg det eksisterende!
Som innovativ og nytenkende trenger du å knekke denne koden,
for fred på jorden skapes først inne i oss mennesker.

Å det begynner med deg. Som vet du er en del av en større plan.

Når du fristiller kroppens stressrespons
(Kroppens biologi som utløse det indre selv-snakket som sår tvil til den STORE oppgaven din) aktiveres naturlig din sjelskraft og business-energi.
Først da blir du den aller største utgaven av deg selv og kan endelig leve ut og av ditt store formål i livet.

Skap deg en vakker dag

Vennlig hilsen Mette-Marit
Min oppgave er å bane vei for innovative og nytenkende business-damer så de kan frigjøre sjelskraften og
knekke sin unike kode til suksess.
Hva er din oppgave?

-Drives du også av en indre lengsel etter å utgjøre en forskjell,
men ser ikke helt koblingen mellom penger, spiritualitet og business? 

-Ønsker du også å ta i bruk din indre kraft som strategi og tjene penger på den du er her for å være.


Da vil du ha stor glede av mine liver og refleksjoner.
Bruk knappen under og meld deg på nyhetsbrevet mitt,
så får du de rett i innboksen din.

Meld deg på her!