Gratis, Sov deg til ditt neste nivå!

Det er nå tiden er, tiden er nå!

Jun 17, 2022

Du innsiktsfulle og handlekraftige damer som helt eller delvis lever av å løfte andre, men opplever at det er noe som ikke stemmer med måten de jobber på.

Opplever du at det er NOE som stopper deg fra å skape de store ringvirkningene du vet du skal?

 

Da er du også malen for den nye normalen.......

Dette ble meg formidlet for et par uker siden.

Jordens paradoks er at tanken blir sett på som "dette noe" som skal dra oss videre.

Men du kan ikke tenke deg til økt bevissthet!

Din erfaringsbaserte og polariserte tanke repeterer kun alt det du vet og kan fra før.

 

Er det EN ting som hverken skal eller vil fungere i den nye tid er det å repetere det du allerede vet og kan.

Innlysende, ikke sant?

 

Tanken i seg selv er ikke feil. Men du må få tanken ut av det ekstreme krav om å forstå,

slik at den spille på lag med dine dypere innsikter.

Da malen for den nye normalen er dine dypere innsikter.

 

Hvorfor er dette så ekstremt viktig?
Fordi dine dypere innsikter er den høyeste vibrasjonen av enhet du evner og føler.

 

For at du som skaper av den nye tid skal kunne anerkjenne og handle etter dine dypere innsikter,

må du gjennomskue hvordan den polariserte tankens krav om å forstå, helt ubevisst holder deg fastlåst i fortiden.

 

Vil du vite mer så heng med meg på Facebooksiden min.

Der deler jeg mine dypere innsikter og forståelser slik at du kan bli bevisst hvordan den polariserte tanken og kroppens overlevelses instinkt, om dog ubevisst, låser deg fast i fortiden på tross av at du er den som bistår andre med løft og fremgang.

 

På knappen under finner du min Facebookside.

  

 

Velkommen

Klem Mette-Marit

Kvantesprangmentoren

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.