På denne siden får du som bevissthetsarbeider svar på hva som holder deg tilbake!

Når den polariserte tanken ikke evner å forstå dine dypere innsikter, opplever nervesystemet innsiktene som en trussel. Dette trigger kroppens overlevelsesinstinkt, som helt reelt tror du er utsatt for livsfare. 
For at du skal kunne stole på og handle etter dine innsikter som malen for den nye normalen,
trenger du derfor å gjennomskue kroppens utdaterte overlevelsesstrategi.

 

"Som bevissthetsarbeider i den nye tid, trenger du å avvikle kroppens
utdaterte overlevelsesstrategi"

-Mette-Marit Nordby

Under kan du se videoene!

 
 
 

Nei, du blir IKKE testet av universet!
Når du tror du blir testa, blir du bare vist hva som hindrer deg å bli endringen du ønsker å være.

Hvordan holder tanken deg fast?
Et konkret eksempel på hvordan tanken repeterer det vi allerede vet og kan. 

Kjenner du på følelsen av "noe mer".....
I både deg og businessen din? Men du klarer ikke forstå hva "noe mer" er eller hvordan du skal komme dit?

"Når du setter andres sannheter foran dine egene snur du ryggen
til deg selv og blir kraftløs"

-Mette-Marit Nordby
 
 
 

Kommer du ikke helt i mål med riktig mindset?
Du kan ikke tenke deg til en bedre verden! Når du ønsker å utrette noe for en bedre verden, ligger løsningen i din unike følelse av "noe mer"

Den du er i energi er den nye tids unike verdi!
Det oppleves håpløst å jobbe i energi.
Fordi dine indre ressurser som tanker, følelser og energi er naturlig motstridende som olje i vann. 

Formålet er ikke en sluttdestinasjon!
Formålet er ikke en sluttdestinasjon,
men en følelse.

Din unike følelse av "noe mer".  

Når du som innsiktsfull, handlekraftig dame vet du bistår i bevissthetsskifte er det dine dypere innsikter som er malen for den nye normal.
Hva er det som holder deg tilbake?


Du opplever naturlig motstand når tankens krav om å forstå, ikke forstår dine innsikter.
Dette trigger ubevisst kroppens overlevelsesstrategi. Noe du opplever som tvil, indre smerte, ubehag, eller da forenklet motstand!

Det som holder deg tilbake er at dine dypere innsikter helt naturlig utløser motstand når tankens krav om å forstå, ikke forstår..
Når kroppens overlevelsesstrategi er programmert til å unngå motstand, beveger du deg ubevisst bort fra dine dypere innsikter.
For å bistå i den nye tid trenger du derfor å sette deg selv fri fra kroppens ut-daterte overlevelsesstrategi. 

Trenger du bistand til å forstå og handle etter dine dypere innsikter?
Book en gratis samtale med meg!
 

Book din gratissamtale her!

Om Mette-Marit

Når du som innsiktsfull, handlekraftig dame vet du bistår i bevissthetsskifte, er det dine dypere innsikter
som er malen for den nye normal.

Så lenge jeg kan huske har jeg kontinuerlig undret meg over:
Hvorfor er jeg her?
Hvordan gjør jeg det?
(altså planen min)

Er vi programmerte marionette dukker som må tilpasse oss jordens A4 boks?
Eller har vi en større plan slik det føles inne i meg?

Mitt problem var at når jeg tillot meg å gå inn i formålet mitt, som føltes som en uslokkelig ild, opplevde jeg en så ekstrem mindreverdsfølelse at jeg følte meg ALT for liten for oppgaven min. Noe som igjen utløste følelser som rar, annerledes og ikke passe inn. I disse subtile mindreverdsfølelsene
stod jeg fast i en indre slåsskamp som opplevdes. så tøff at jeg ved flere anledninger var på nippen til å velge bort livet.
Alle sa det samme: Du må ha riktig mindset og Du blir det du tenker.
Men jeg følte med hele meg at det var noe som ikke stemte. For jeg som er rågod på mindset, struktur og strategi,
hvordan kunne jeg da konstant føle at det var noe nesten fysisk som hold meg tilbake?