Ønsker du, hjertestyrte-coach, å utgjøre en forskjell, men 
får ikke til
 
business?

Hjertestyrte-coacher er ikke som andre businessdamer!

Når du som hjertestyrt-coach ikke får til business, er du akkurat der du skal være! Med en lengsel etter å utgjøre en forskjell, drives du av helt andre prinsipper enn den hodestyrte business-strukturen du nå forsøker å tilpasse deg.
For å få på plass en bedre balanse mellom hodet og hjertet, bruker du helt naturlig hele deg når du bistår
og "fanger opp" dine kunders utfordringer og behov.

Ja det utfordrer etablerte coaching metoder, men du gjør det som en viktig del av det skiftet vi nå står i,
som for oss hjertestyrte-coacher handler om å få på plass en ny 
og mer helhetlig tilnærming til
coaching og business.
Kunne du tenke deg å forstå hvem DU er som business, så du kan utgjøre en forskjell og
tjene penger på å være deg selv? 
Da trenger du å gi slipp på følelsen som låser deg fast i hodet: Frustrasjon.

Denne videoserien viser deg hvem du er som business, så du kan posisjonerer deg i førersetet av en mer helhetlig tilnærming til coaching og business. Slik at du kan utgjøre en forskjell, og tjene penger på å være deg selv?

 I denne videoen snakker jeg om hva som gjør at du
ikke klarer å utgjøre en forskjell!

Se video 1 nå!

 

Video 1.
Det er ikke noe feil med deg!

Du er IKKE et problem som skal fikses

Det skiftet vi står i handler om å gi slipp på det hodestyrte samfunnet vi lever i, og bedre balansen mellom hodet og hjertet.

 

Ja, jeg vil også se video 2-6!

Video 1.
Det er ikke noe feil med deg!

Du er IKKE et problem som skal fikses

Det skiftet vi står i handler om å avvikle det hodestyrte samfunnet vi lever i, og bedre balansen mellom hodet og hjertet.

Video 2.
Når ingenting resonnerer
og ingen forstår...

...er det fordi det ikke lengre skal resonneres!

Når du ønsker å utgjøre en forskjell, tapper
du inn på det universelle, som spiller på lag med dine følelser.

 
Video Poster Image

Video 3.
Hvordan holder du deg selv
ubevisst nede?

Når mindset ikke lengre er nok!

Trenger du å forstå hvorfor mindset ikke lengre funker. 

Video 4.
Når storheten i deg presser på
og "Lille jeg" sier neiii...

pner du bare opp for business du bærer i deg. 
Hvor alle svarene du søker ligger.

Video Poster Image
Video Poster Image

Video 5.
Business fra sjela

Ditt formål er å følge det som føles rett for deg,
og 
ikke gjøre det som funker for alle andre.

Video 6.
Utgjør en forskjell, og tjen penger
på å være deg selv!

Kunne du tenke deg en oppskrift på hvem DU
er som business? 

Video Poster Image
Video Poster Image

Skal vi snakke om det du lurer på, og diskutere et mulig samarbeid? 

Bestill din uforpliktende gratissamtale her! 

Book din gratissamtale her!

For å være ærlig med deg, å komme hit jeg er i dag,
har vært alt annet en enkelt

Jeg har alltid hatt en dyp indre lengsel etter å utgjøre en forskjell.
Men når jeg forsøkte å sette ord på lengselen, var det ingen som forstod meg. Noe som utløste følelsen av å være rar, annerledes og misforstått.
Her begynte min livslange søken etter hva som var feil med meg
- som ikke passet inn noen steder.
Et kontrastfylt liv som gjorde meg så syk at en helomvending tvang seg frem. For å bedre forstå, valgte jeg å ta en terapeut utdannelse.

Min spesialitet ble raskt å bistå de som levde av å løfte andre, med å forløse mekanismen i dem, som gjorde at de ikke fikk til business. 
Jeg trivdes, og mine kunder fikk resultater. I 2014 ønsket jeg å jobbe mer nettbasert for å nå flere. Det første jeg møtte på min vei inn i nettbasert markedsføring og business var påstanden: 
Du blir det du tenker!

Dette fikk jeg bare ikke til å stemme. Hvordan kan det stemme at vi blir det vi tenker, når skiftet vi nå står i handler om å bedre balansen mellom
hodet og hjertet?
Å tro vi blir det vi tenker er fint det,
men det gjør alt annet en å få deg ut av hodet.
 
Jeg opplevde med hele meg at det det var noe som ikke lengre stemte,
uten at jeg helt klarte å sette fingeren på hva.

Her er noen av de som har tatt skiftet med min bistand!

Mette-Marit er direkte, strukturert, og rommer dype innsikter. Hun evnet, på veldig kort tid, å fange opp essensen i meg, i min vrimmel av tanker og følelser om veien videre. I løpet av kun fem timer med Mette-Marit fikk jeg tydeliggjort viktige krefter og motkrefter i meg selv, slik at jeg nå vet mer om hvor jeg skal gå.
Hvis du kjenner at du har mer på lager,
men strever med å få det frem, anbefaler jeg varmt Mette-Marit.

Hanne Paulsrud
Confident Coaching

Etter at Mette-Marit lærte meg hvordan jeg tar i bruk meg selv som coaching- og business strategi, har jeg mer en doblet inntektene mine.
Takk Mette-Marit,
dette føles 
bare så rett

  

 

 

Siren Langeland
Økonomiforvalter

Det beste med å jobbe med Mette-Marit, er at hun hjelper meg til å forstå meg selv på et dypere plan enn jeg klarer på egenhånd. Hun gjennomskuer lett når jeg ikke er autentisk, og hun er direkte og tydelig i tilbakemeldingene. Det er sårt å bli "avkledd", men hun har en unik evne til å gi tilbakemeldingene helt uten fordømmelse og føringer…
og det er virkelig befriende!

 

 

Siril Ravdal Grude
Skaperkraft katalysator

Når enden er god, er allting godt!

Når du som coach drives av en indre lengsel etter å utgjøre en forskjell, er du i kontakt med det universelle, som spiller på lag med
dine følelser, IKKE dine tanker.  PS - Å tro at du blir det du tenker, gjør alt annet en å få deg ut av hodet.
Når vi overfokuserer på det hodestyrte intellektuelle, undertrykkes som en direkte konsekvens, det emosjonelle. 

Så når du, hjertestyrte-coach, føler det er noe som ikke lengre stemmer, har du helt rett. Du ligger bare et hakk foran i løypa. 
Du har allerede begynt å avvikle språkbarrieren mellom hodet og hjertet.
Før du leser videre vil jeg minne deg på noe svært viktig:
Å følge dine følelser, er IKKE ALTERNATIVT, RART ELLER ANNERLEDES, det er din medfødte natur og helt unike spesialkompetanse. 

For å få det til må du gi slipp på den dyptliggende bremsemekanismen som låser deg fast i hodet, frustrasjonen.
Først når vi normaliserer følelser, kan vi få på plass en mer helhetlig tilnærming til coaching og business.
Hvor alt begynner med at du avvikler språkbarrieren mellom hodet og hjertet, og forstår ditt eget følelses-språk. Ikke enten hodet eller hjertet, men å ta lederskap over eget liv og business og lede hele deg i samme retning.
For å så på din måte  videreføre samspillet mellom hodet og hjertet til dine kunder.

Da utgjør du forskjellen du ønsker, og skaper samtidig de store ringvirkningene du alltid har drømt om.

Å fange opp eller sanse dine kunders utfordringer og behov er i sterk kontrast til tradisjonell coaching. 
MEN, DET ER ALLIKEVEL HELT RETT FOR DEG!

Din oppgave er å følge det store livet du naturlig har i deg, og ikke å gjøre det som funker for alle andre.
Din indre coaching- og businesstrategi er å handle i tråd med det som føles viktig og riktig for deg.
På tross av hva andre, eller "Lille jeg" dialogen, måtte mene om det.

Business fra sjela, er å forstå hvem DU er som business, og bruke deg selv som business strategi.
Og bli en
 next-level coach i den nye tid!
Coaching-industrien er i dag verdens raskest voksende industri, som i 2022 omsatte for over 22 milliarder dollar.
Når du avvikler språkbarrieren mellom tanker og følelser, posisjonerer du deg i førersetet av den nye og mer helhetlige
tilnærming til coaching og business. Det er slik du utgjør du en forskjell, og tjene penger på å være deg selv.
 

Book din gratissamtale her!