Hvorfor trenger du som skaper endring og ny bevissthet
 å forstå forskjellen på dette? 

Kun 1 ting hindrer deg å leve ut din unike skapkraft, 
- din indre fordømmelse av deg selv!

Som sjelstolk bistår jeg deg å sette skapekraften fri fra egenfordømmelsens fengsel.
Slik at du kan skape den endringen du selv ønsker å se på jorden .

Realitetsteoriens 3 lag.

Observer dine trossystemer.

Jordens fysiske og mentale trossystemer. IQ. Ubevisst kollektiv
informasjon vi ubevisst lagrer i oss som den  eneste sannheten. 
Grunnlaget for alt vi tror på.

Transformer din indre tviler.

Menneskets erfarte følelser og emosjoner. EQ.
Disse følelses-erfaringene lagres ubevisst  på celleplan, som vår eneste sannhet. Vår indre tviler. Den vi tror vi er.

Aktiver 
din indre visdom.

Universell vibrasjon. 
Vår ikke-fysiske essens. Indre visdom og kreativitet. Formidles gjennom våre sanser i energi. 
Den vi egentlig er.

Du opplever at ingen forstår deg, og er nå klar for en ny type veiledning!

Jeg hjelper deg å åpne dimensjoner i deg, som gjør deg i stand til å trå inn i din indre visdom.
Der alle ingrediensene til ditt unike bidrag ligger.

Verden trenger deg og ditt bidrag!

Trykk på knappen under og oppdag dine indre muligheter!

Følg meg på sosiale medier.
Trykk på ønsket ikon:

Facebook

YouTube

Instagram

Podcast

Leave a Reply

Your email address will not be published.