Jeg heter Mette-Marit og bistår deg som vet du er en del av en større plan med å åpne nye dimensjoner i deg så du kan utgjør forskjellen du bare vet skal?

Så lenge jeg kan huske har jeg hver morgen våknet med en følelse av at det er noe som ikke stemmer!
Uten at jeg forsto hvorfor eller hvordan, visste jeg bare inne i meg
at jeg var en del av en større plan.
Mitt problem var at når jeg tillot meg å føle på det å være del av en større plan, opplevde jeg en så ekstrem mindreverdsfølelse at jeg fysisk følte jeg krympet meg.
Forvirra og frustrert stod jeg fast mellom store meg:
Følelsen av å være en del av en større plan
og lille meg:
En lammende og altoppslukende mindreverdsfølelse.
En indre slåsskamp som var så tøff at livet opplevdes ulidelig.
På tross av dype innsikter og stor indre forståelse var det noe som hindret meg i å handle etter det som føltes rett for meg. 
 
Det som frustrerte meg var overbevisninger som:
-Du blir det du tenker!
-Du må ha riktig mindset 
-Du kan tenker deg til manifestering
 
Jeg leste og testet "alle" strategiske og spirituelle modeller jeg kom over, men ingen av de føltes rett for meg eller gav meg svar på dette noe
jeg følte ikke stemte.
 

Når enden er god....

Etter å ha brukt hele mitt voksne liv på å snu hver eneste tanke, følelse og dypere innsikt, oppdaget jeg det jeg kaller
Jordens paradoks: Tankens krav om å forstå låser deg fast i fortiden
Du blir ikke det du tenker, men følelsesreaksjonen en tanke ubevisst utløser i kroppen.
Og hvordan den lineære tanken ubevisst repeterer fortiden og holder deg fast i frustrasjon og forvirring.
 
Slik ble det formidlet:
Når du tror du blir det du tenker, beveger du deg om dog ubevisst og subtilt, bort fra din større plan og vedlikeholder jordens illusjon av separasjon.
Den lineære tanken hindre deg i å åpne nye og uante dimensjoner i deg som er forutsetningen for å være en del av jordens bevisthetsskifte.
Tanken og hjernens enorme krav om å forstå er det som separerer oss fra å være enhet.
Videre ble det formidlet:
I skifte mellom gammel og ny tid kan du ikke tenke deg til økt bevissthet, da tanken kun baseres på jordiske og polariserte 3D erfaringer.
Mens økt bevissthet er ensbetydende med enhet og tankens lineære krav om å forstå evner ikke omsette enhet.
 
Denne oppdagelsen gjorde jeg ganske tidlig og jeg kjente med hver fiber i hele kroppen at dette var sant.
Men om jeg sa høyt: Tankens krav om å forstå låser deg fast i fortiden.
Ville vel folk tro jeg var fullstendig gal?
Å tro vi blir det vi tenker er vel nesten den eneste tingene spirituelle og strategiske modellene enes om og da ble det jo meg mot røkla?
Siden jeg var liten hadde jeg følt meg både rar og annerledes å dette opplevdes dette som den siste spikeren i kista.  Jeg sa kontinuerlig inne i meg selv:
Jeg kan gjøre ALT, men bare ikke dette!
I frykten for å bli sett på som gal, tilpasset jeg meg derfor den verden jeg visste jeg var her for å endre og ble en dårlig kopi av meg selv.
Parallelt med dette skapte de kundene jeg bistod revolusjonerende endringer i seg selv, så jeg visste det funket.

Slik vedlikeholdes jordens paradoks gjennom frustrasjon.
1. Du blir ikke det du tenker, men den ubevisste følelsesreaksjonen t
anken utløser i kroppen.
(Noen ganger går du rett i kroppens innlærte følelsesreaksjon uten at du er innom tanken)
Det er dette du i kroppen opplever som smerte, ubehag, lugging, sårbart eller motstand.
Her møtte jeg på nok en begrensende overbevisning:
Der er det motstand så dit skal jeg ikke!
Alle får lov til å ha sin sannhet, men utfordringen med denne er at for deg som vet du er endringen vi har ventet på, er det å tro du skal unngå motstand den største utvikling bremsene som finnes, For
 motstand og utvikling eller avvikling som jeg kaller det er to sider av samme sak. Unngår du motstand, unngår du utvikling. Å oppdage hvordan du ikke skal unngå det du opplever som motstand, er din gullbillett inn i økt bevissthet. 
 
2. Deretter utløses helt ubevisst kroppens medfødte overlevelsesstrategi.
Dette er egentlig det samme som kroppens stressrespons, fight and flight, frykt eller påslag av sympatikus.
Som i kroppen oppleves som, ubehag, smerte, lugging eller motstand.
Altså noe du naturlig unngår inntil du forstår at det er eksakt her selve gullnøkkelen din ligger. 
Kroppens medfødte overlevelsesstrategi sitter i nervesystemet ditt og tåler ikke endring. Dette overlevelsesinstinktet sørget for at du overlever som nyfødt. Utfordringen er at kroppens nervesystem går rett i krisemodus og forteller deg at alt du ikke ser, den lineære tanken ikke forstår, eller vet og kan fra før, er feil.
Når du nå vet hvorfor du ikke kan ikke kan tenke deg til økt bevissthet, er det å la kroppens ubevisste overlevelsesstrategi ha råderett over livet ditt
det samme som å leve livet med både brems og håndbrekket på samtidig. Du kommer ikke av flekken.
Dette er også kjernen i hvorfor du uten å forstå saboterer deg selv. Kroppens nervesystem tåler ingen form for endring.
Når denne dypere innsikten falt på plass forstod jeg endelig hva som ikke stemte og helt reelt hvorfor vi i brytningen mellom gammel og ny tid
ikke kan fortsette å vedlikeholde troen på at vi blir det vi tenker.
 
Hva skjer inne i oss?
Du kastes ubevisst inn i Frustrasjonsloopen og det som skjer er at dine dypere innsikter og refleksjoner, som umiddelbart føles rett,
t
rigger kroppens nervesystem som går i overlevelsesmodus.
En ubevisst krisemodus og 3D bevissthet som skapes fordi den lineære tanken, som baseres på dine polariserte erfaringer og opplevelser,
umiddelbart ikke ser eller rasjonelt forstår dine dypere innsikter i 5D bevissthet.
Eller slik det ble meg formidlet: 
I skifte mellom gammel og ny tid kan du ikke tenke deg til økt bevissthet, da tanken kun baseres på jordiske og polariserte 3D erfaringer.
Mens økt bevissthet er ensbetydende med enhet og tankens krav om å forstå evner ikke omsette enhet.

Å denne helt ubevisste loopen holder deg, på tross av at du er leder innenfor ditt fagfelt, fastlåst i forvirring og frustrasjon. 
Derav navne Frustrasjonsloopen.
Det er også frustrasjon og forvirring som ligger bak prokrastinering og følelsen av å være handlingslamma. 
Har du tenkt på hva du faktis ville vært i stand til uten frustrasjon eller forvirring?  Det er først uten disse du er i flyt og helt fri, du lar deg ikke kontrollere eller manipulere, h
verken av deg selv eller av andre.
 
Nye dimsjoner åpnes i deg når du forløser Jorden paradoks og oppdager hvorfor frustrasjon trigges når du tror du bli det du tenker.
Den ene tingen alle utviklingsmodeller enes om er at vi trenger balanse mellom kroppen, toppen og sjela. Noe vi naturlig har inntil rett før vi blir født.
Så erfarer vi jordens polariserte overbevisninger og vi mister oss selv på veien. 
Toppen-tanker, kroppen-følelser og sjela-energi er dine medfødte ressurser. Disse er 
til du har gjennomskuet hvordan den lineære tanken utløser kroppens ubevisste overlevelsesmekanisme, naturlig motstridende som olje i vann. Det er dette som er grunnen for den indre slåsskampen
mellom lille meg-/toppen-tanken og store meg-/sjel-energi som holdt meg våken om natta.
 
Jeg ble vist at dette var en "spirituell offerolle" hvor jeg "påstod" jeg var for liten for planen på tross av at den var meg "ufrivillig" tildelt.
Når du forstår dine tanker, følelser og energis ulike og unike egenskaper inne i deg, vil du på sikt få toppen-tanker og kroppen-følelser
til å spille på lag med din sjels-energi som er dine dypere innsikter.
Slik at du blir i stand til å forstå og anerkjenne dine dypere innsikter på en måte som gir deg mot til å handle etter dem. Eller sagt på en annen måte:
Du bli bevisst hvordan tanken utløser en ubevisst følelsesreaksjon og overlevelsesmekanisme i kroppen, slik at du ikke lar kroppens følelsesreaksjon og overlevelsesmekanisme, (som er det som utløser frustrasjonen) hindre deg i å bli endring vi har vente på. 
Jeg vil bare poengtere at jeg bare elsker tankens fantastiske egenskaper som å reflektere, gruble, systematisere og konkludere.
Men når du skal representere enhet i den den nye tid kan bare ikke bli det du tenker.
 
Det passer ikke for alle å jobbe med selvavvikling.
For å avvikle selvet, ego, viljekraften, personlig identitet, 3D, kall det hva du vil, som alle repeterer tanken. Må du være villig til å gå inn i den dypeste formen for selvinnsikt å avsløre alle dine egne begrensninger. Disse ligger som et tveegget sverd og beskytter deg mot å bli sårbar ja.
Men de beskytter samtidig mot det du virkelig ønsker å oppnå.
 
Du er UNIK, men la meg vise deg hva du leter etter og hvor du skal lete!
Når du forstår at du ikke blir det du tenker og forløser Frustrasjonsloopen, vil du oppdage at alt du trodde var feil med deg er og har hele tiden vært din helt unike treningsarena og superpower. Du blir i stand til å forstå hvorfor du er her og handle etter det som føles rett for deg.
Du er unike så ingen andre vet hvem du er og hvorfor du er her, så det du IKKE får av meg er min løsning på ditt problem.
For hvordan i al verden kan du bli løsningen du vet du er her for å være om andre som har en helt annen plan en deg skal fikse deg som et problemer?
Men siden tanken tror den er sjefen over alle sjefer
 la meg vise deg hva du leter etter og hvor du skal lete så du får tanken til å spille på lag med følelsene og dine dypere innsikter.
 
Selv om jeg har forklart dette på min måte opplever jeg at Einstein her sier. noe av det samme.
 

“Definisjonen på galskap er å gjøre de samme tingen om og om igjen, men forvente forskjellig resultat.”

– Albert Einstein –

Ta kvantespranget ut av dine ubevisste tanke og følelse begrensninger og bli i stand til å handle etter det som føles rett for deg. 

Ta kvantespranget ut av ditt indre fengsel og utgjør forskjellen du vet skal!

Ta kvantespranget ut av ditt indre fengsel og bli endringen vi har ventet på.

Når du tar kvantespranget ut av ditt indre fengsel åpnes nye dimensjoner i deg.
Da blir du i stand til å handle etter det som føles rett for deg og skape de store ringvirkninger du alltid har drømt om.

 

Visste du at sjelsplan er ditt medfødte business-kompass og veiviser? 

Lurer du på noe om hvordan sjelsplan kan være ditt som business-kompass, ta gjerne kontakt med meg.
Skriv ditt spørsmål i beskjed boksen under og trykk på send knappen.
Så kommer jeg tilbake til deg.

Når du tar kvantespranget ut av ditt indre fengsel åpnes nye dimensjoner i deg.
Da blir du i stand til å handle etter det som føles rett for deg og 
skape de store ringvirkninger du alltid har drømt om.

Oppdag hvor du er og hva som hindrer deg i å leve ut sjelsplan som business-kompass og veiviser.
En business-ide basert på din sjelsenergi slik at du kan skape fremtidsmagi.


SoulbodyMasterclass
Online gruppecoaching

 


Nivå 1. i Bevissthetsformelen er å bli en nøytral observatør av den indre kjeftesmella. Som er universalnøkkelen til alle endringer du ønsker å mestre. 

Et online coaching program, hvor du gjennom å se alle følelsene som din unike verdi, oppdager hvor du er nå og hva som hindrer deg i å følge din sjelsenergi og unike geni.


Varighet 12 uker.
Max 5 deltagere.
Egen kursportal med utfyllende informasjon.
Zoomsamlinger og oppgaver.

 

Pågår nå.
Åpner for ny påmelding i desember
Vil du vite mer eller sette deg påventeliste?


Book gratis informasjonssamtale her!
SoulbodyBusinessmaster
Business fra sjela. 1-til-1
coaching pakke.


Malen for den nye businessnormalen!
Hvorfor fungerer ikke eksisterende business strategier når du som intuitiv leder baserer livet og businessen din på  inspirasjon, følelser og kreativitet ?

Aktiver din indre visdom og sjelsenergi som business-kompass og veiviser i livet ditt. Som er nivå 3 i Bevissthetsformelen.
En 1-til-1 coaching pakke hvor jeg viser deg: Nivå 1. Hvordan du nøytraliserer den indre kjeftesmella. Nivå 2. Vi jobber dypt inne i din cellehukommelse og begrensende overbevisninger, slik at du kan: Nivå 3. Aktivere din indre visdom og sjelsenergi som en business-ide. 
Når du som intuitiv leder lever ut og av sjelsenergi som din unike business-ide, formes jorden naturlig til et bedre sted.

Varighet 6 mnd.
Egen kursportal med utfyllende informasjon.
Oppstart etter avtale.

Book gratis informasjonssamtale her!
Bevissthetsportalen
Medlemsportal
KOMMER i 2022.


Hva hindrer deg i å skape det bevissthetsskifte og de endringen du drømmer om?

Ønsker du å gå steg for steg gjennom hva som hemmer og fremmer din bevissthet? 
Så du kan integrere hvordan du bli en nøytral observatør av den indre kjeftesmella. Som er universalnøkkelen til endringer og ditt indre bevissthetskifte.

Vil du vite mer eller være min pilotkunde?

Under produksjon.
Lanseres i januar 2021.

 

 

 

 

 

Book gratis informasjonssamtale her!

Kontaktinformasjon:
Mette-Marit Nordby, Formerveien 3a. 0684 Oslo. Businessfrasjela.no. Organisasjonsnr: 996673286
Mail: [email protected]. Mobil: 90942287