Velkommen til
Bevissthetsformelens trinn 1.
Observer!

© 2021 Build with Thrive Architect.

Disse to dokumentene trenger du skrive under og returnere via mail før du begynner.

Du fyller ut enten 3 eller 6 mnd kontrakt alt etter hva du har gjort som avtale.

Har du registrert deg på 1 mnd skriver du bare under copyright erklæringen.


Trinn1.  Bli en observatør av "lille jeg" dialogens ubevisste brems!
Å jobbe i bevissthet, derav navnet Bevissthessformelen, betyr å se alt fra et større perspektiv slik at du på sikt blir nøytral til dine tanker, følelser og livserfaringer.  
I deg betyr det først å observere "lille jeg"- dialogens  bremsemekanismer, som gjør at du ubevisst stopper deg selv.
 Sjelsbevissheten er det ulitmale bevisshetsnivå som innehar din veiviser videre, så du kan slutte å stå i veien for deg selv.


  •    Innføring

  • Før 1. avtale.

  • 2. Før 0g etter Livsbrems

  • 3. Avtale

  • 4. Avtale

  • Bonus

                                                                Du blir det du tenker sies det!
Å ja det er helt sant. Men koden vi ikke knekker er at tanken utløser følelsen. SÅ egentlig blir vi det vi føler. 
Når da lille jeg følelsen fortsetter fortelle deg alt du ikke er og ikke kan, aktiveres i sterk kontrast til din dypere mening med livet, følelsen av å ikke ha noen verdi. Denne ubevisste indre "verdikampen" opplever du som motstand og indre smerte og er hele grunnen for at det føles "umulig" å følge din dypere mening med livet som da egentlig er din sjelsbevissthet som en indre veiviser eller business-ide.
Ønsker du om dog kanskje ubevisst å leve ut din sjelsbevissthet som din unik business-ide.
Da trenger du først å forstå at du naturlig bærer to sider/realiteter av deg selv.
Hvem tror du at du er?
Og hvem er du egentlig?
Svært forenklet er det slik at den du tror du er, er den erfaringsbasert tanken om deg. 
Og den du egentlig er, er deg i følelser, energi og sjelsbevissthet. Men siden vi ubevisst fordømmer våre følelser oppleves det feil å stole på disse. Selv om veien inn i utvidet bevissthet er gjennom våre følelseserfaringer..

Ønsker du tidpunkter som passer deg, registrerer de 2 første avtalene med en gang.

Du finner også en knapp for avtale booking øverst i menyen på kursportalen.

1. Samtale
Bevissthetsveiledning og oppfølgingssamtale zoom.
Her går vi gjennom dine svart på spørsmålene som ligger under fanen før første avtale. Vi skal blir bevisst hvor du er og hvor du skal. Du trenger også å ta meditasjonen og fylle ut polaritetsskjemaet.
Om du ikke har sette den før så se  igjennom mini videoserien:
Når sjel møter kropp, som ligger på en knapp rett over kursportelen. Denne gir deg en oversikt over hva som skjer og lagene vi skal jobbe i. Denne kan være smart å se mange ganger.
Da den gir ny innsikt og forståelse etter hvert som du utvidede dine sannheter om hvem du egentlig er, og hvorfor du er her denne gangen.

3. Samtale
Bevissthetsveiledning og oppfølgingssamtale. Tlf.
Her ser på vi på hva du har opplevd inne i deg etter livsbremsterapien.
Dine spørsmål  på enegiplan, om du er på rett vei i forhold til din indre følelse av suksess.
Denne settes opp noen uker etter Livsbrems terapien. Da får du tid til å observere hva som kommer til overflaten, slik at du kan begynne å forstår hvilke følelses begrensninger som ligger i lille jeg dialogen din.
Etter denne anbefales en pause på 2-3 uker før du registrerer deg på siste avtale.


2. Terapi
Livsbremsterapi. zoom
må registreres fra morgenen av, senest kl 9. En terapiform hvor vi jobber med den aller første gangen du ubevisst begynte å fordømme deg selv. Starten på "lille jeg"-dialogen og din indre kritiker, som er din ubevisste livsbrems. Denne setter også standarden for hele ditt verdigrunnlag.
I andre terapiformer jobber de aller fleste med de første huskbare bildene eller forståelsene.
Men den primære livsbremsen  ligger på det ubevisste plan, som oftest i mors liv,  å  må derfor bearbeides på  det ubevisste energiplan. Denne holder din vibrasjon nede, så denne oppgraderingen vil øker din vibrasjon etter hvert som du blir en observatør av dine egne lukkemekanismer.
PS. Etter livsbrems skjer det ofte at det det indre livet oppleves mer kaotisk en vanlig. Dette er fordi livsbrems har undertrykt opplevelser i deg. Når du da har jobbet med livsbremsen kommer de lettere til overflaten. Noe de må for at du skal bli de bevisst. Først når noe er bevisst kan det bearbeides.
Kan oppleves utfordrende, men er på sikt veldig positivt.

4. Samtale
Bevissthetsveiledning og oppfølgingssamtale. Zoom.
Her evaluerer vi  dine spørsmål og forventninger til denne bevissthetstreningen. Å ser hvor du er nå. Vi lager også noen videre mål for din bevissthetsreise videre.
Om du har spørsmål du ønsker svar på så skriv de ned før denne samtalen


På denne linken treffes vi her gang.  

Møte link  finner du også i menyen øverst.  

Til venstre finne du  møtelinken i zoom vi alltid møtes på.
Trykk på Zoomlinklinken når du har din avtale, så sees vi der.
Har du ikke zoom laster du ned appen før vi møtes. Si evt ifra til meg.
NB: Etter zoom treff sendes opptaket til deg via mail med avsender Filemail.
Om du ønsker ta vare på opptaket trenger du laste det ned på din egen mac/pc. Jeg har ikke lov å lagre slik sensitiv informasjon på min pc.
Den slettes etter 6 dager. 

Her viser jeg billedlig den første ubevisste hjertebeskyttelsen vi skal jobbe med i Livsbremsterapien,
og hvorfor endring  ( som da egentlig bare er forvirring) ALLTID oppleves som motstand først.

Dette er delen ingen andre snakker om, eller forteller deg. Denne setter standarden å forstå hvordan du skal kunne skape deg en business-ide basert på følelsen av å utrette noe. Hvordan formes grunnlaget for den indre kampen mellom den du tror du er og den du egentlig er? Dette starter MYE tidligere en det vi er opplært til å tro. Den starter i skifte mellom deg som sjelsbevissthet i ren energi før du er født. Å en svært viktig ting å forstå, den indre kampen skapes ikke med et uhell. Den skapes fordi fordømmelse er treningsarenaen vår på jorden. Så svært forenklet utvikler vi oss gjennom egenfordømmelse for å lære oss indre glede. Den er, sett fra et større perspektiv, vår treningsarena og en helt naturlig del av den større plan.
Jeg kan ikke få understreket dette mange nok ganger, hele gullnøkkelen i å skape den nye normalen er at du tillater deg å se deg selv fra et utvidet perspektiv.