Føler du deg trygg på veien videre?

Lever du av å løfte andre, og ser det som din business å skape endring og ny bevissthet?
Du er vant med å få svarene inne i deg selv, men å stole på svarene som veiviser i livet ditt oppleves utfordrende.

Du observerer "lille jeg"-dialogen, men kan du virkelig følge din egen indre visdom?

Når du ønsker å skape endring og ny bevissthet fungerer ikke personlig utvikling lenger. Du må over i personlig avvikling, altså avvikle "lille jeg"-dialogen som forteller deg alt du IKKE er.. 

Først når du legger fokus på den du faktisk ER, faller indre og ytre liv i balanse.
Først da ligger din essens og indre visdom
tilgjengelig for deg.

Nivå 2
Transformer "lille jeg"-dialogens begrensinger og
 bruk din indre visdom som veiviser i livet ditt

Oppgradering av bevissthetsbroen mellom ditt fysiske og ikke-fysiske 5. øye.

Illusjonen av separasjon

Illusjonen av separasjon skapes gjennom dine opplevelser og følelseserfaringer på jorden, som igjen danner grunnlaget for «lille jeg»-dialogen.
"Lille jeg"-dialogen er din personlige begrensning som hindrer din
indre visdom i å komme til overflaten. 

Transformer "lille jeg"-blokkeringen

Jeg bistår deg med å transformere 
"lille jeg"-blokkeringen, slik at du kan skape balanse mellom indre og ytre liv.
Først da skapes forutsetningene for at  din indre visdom kan komme til overflaten, og du kan bruke DEN som rettesnor i livet ditt.

Hør hva noen kunder mener om hva jeg gir dem:

Kristina Skjelberg -
Holistisk cach

Stella Charming 
Kreativ businessmentor

Sissel Leinum Langørgen
 Terapeut og helbreder

Bevissthetsformelens 3 nivåer

Nivå 1
Deaktiver din indre livsbrems, og bli en nøytral observatør av "lille jeg"-dialogens begrensinger.

Nivå 2
Transformer "lille jeg"-dialogens
begrensninger, og skap balanse mellom indre og ytre liv. 

Nivå 3
Aktiver din indre oppgave, og lev ut endringen du selv ønsker å se på jorden. 

2020 Business fra sjela
Mette-Marit Nordby, Formerveien 3a, 0684 Oslo.
Business fra sjela 
Organisasjonsnr: 996673286
Mobil: 90942287
Personvern
Salgsvilkår

Velg betalingsmåte

Klikk på knappen som passer deg best

Close

Velg ønsket betalingsmåte

Klikk på betalingsmåten som passer deg best.

Close

Velg betalingsmåte 

Klikk på betalingsmåten som passer deg best

Close

Velg betalingsmåte 

Klikk på betalingsmåten som passer deg best

Close

Velg betalingsmåte

Klikk på knappen som passer deg best

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 4997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 5997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 5997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 5997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 7997.00
Page Created with OptimizePress