Sett din indre oppgave fri fra egenfordømmelsens fengsel, og skap endringen du knapt har turt å drømme om

Lever du av å løfte andre, og ser det som din business å skape endring og ny bevissthet?
Du har forsøkt "alt", men du klarer ikke å leve ut den indre trangen om å gjøre en forskjell for andre.

Når du ønsker å skape business fra sjela fungerer ikke personlig utvikling lenger, du må over i personlig avvikling, altså avvikle "lille jeg"-dialogen som forteller deg alt du IKKE er.. 

Først når du legger fokus på den du faktisk ER, faller indre og ytre liv i balanse.
Først da ligger din indre oppgave tilgjengelig for deg.

Du opplever at ingen forstår deg eller kan bistå deg lenger, og er nå klar for en ny type veiledning!

Jeg bistår deg i å bryte gjennom
"lille jeg"-blokkeringen,
så du gjennom din indre oppgave gjøre det umulige mulig,
nemlig å skape bevissthetsendringen
du selv ønsker å se på jorden. 

Driver  du eller ønsker du å drive en business,
 men mangler den indre gode følelsen du alltid har drømt om?

Se mine businesspakker helt nederst.

Bli en nøytral observatør av "lille jeg"-dialogen og
skap livet du før knapt har turt å drømme om.

Kjører du med livsbremsen på?

Gjør det umulige mulig, sett din indre oppgave fri fra egenfordømmelsens fengsel.
Bli en nøytral observatør av "lille jeg"-dialogen, og lev livet du før knapt har turt å drømme om.

Illusjonen av separasjon skapes gjennom dine opplevelser og følelseserfaringer på jorden, som igjen danner grunnlaget for «lille jeg»-dialogen.
"Lille jeg"-dialogen er din personlige blokkering, som hindrer deg i å nå din indre visdom. I din indre visdom ligger alle de unike ingrediensen til din indre oppgave. 

Først ved å observere deg selv fra et utvidet perspektiv nøytraliseres "lille jeg"-dialogen, og din indre oppgave blir mer tilgjengelig for deg. 

Varighet i 4 uker, og du får:
En dypt transformerende livsbremsterapi og 3 bevissthetssamtaler.
Tilgang til kursportal med underbyggende videoer og
 lydfiler i 3 måneder.
4.997,-


Kun en ting hindrer deg å leve ut
din indre oppgave,
din indre fordømmelse av deg selv.

Transformer "lille jeg"-dialogen og forstå følelsessårene som din treningsarena på jorden.

Bevissthetsoppgradering av 5. øye

Jeg bistår deg med å transformere dine ubevisste utdaterte trossystemer, på celleplan. 

Først når disse er transformert,
 åpnes 5. øye som er broen mellom tanker, følelser og bevissthet.
Balansen mellom indre og ytre liv oppstår, 
slik at du enklere får tak i kjernen av din indre oppgave.

Jeg bistår deg i å bryte gjennom
"lille jeg"-blokkeringen,
så du gjennom din indre oppgave gjøre det umulige mulig, ved å skape bevissthetsendringen du selv ønsker å se på jorden.  

Innhold:
 Varighet 4 uker.
1 transformerende bevissthetsoppgradering av 5 øye. 
3 bevissthetssamtaler, din sjelsinformasjon. 
Tilgang til kursportal med underbyggende 
videoer og lydfiler i 3 mnd.
5.997,-

Hør hva noen kunder mener om hva jeg gir dem:

Kristina Skjelberg -
Holistisk cach

Stella Charming 
Kreativ businessmentor

Sissel Leinum Langørgen
 Terapeut og helbreder

Aktiver din indre oppgave og skap endringen
du selv ønsker å se på jorden

Sjelspotensialet

Jeg bistår deg med å skape forbindelsen mellom deg og ditt sjelspotensiale, slik at du blir bedre og tryggere  på selv å hente  informasjonen fra din indre visdom.

Når du skape en bedre balanse mellom din indre visdom og ditt ytre liv, kan du leve ut endringen du er kommet hit for å være.


Jeg bistår deg i å bryte gjennom
"lille jeg"-blokkeringen,
slik at du gjennom din indre oppgave gjøre det umulige mulig,
og skaper bevissthetsendringen
du selv ønsker å se på jorden.  

Innhold:

 1 dypt aktiverende sjelereise, 3 bevissthetssamtaler, din sjelsinformasjon.
Tilgang til kursportal med underbyggende videoer og lydfiler i 3 mnd.

7.997,- 

Driver du  alt en business,
 men mangler den indre gode følelsen du alltid har drømt om?

Aktiver din indre visdom som en businessform

Business fra sjela er å leve ut endringen du selv ønsker å se på jorden!

Innehold:
Varighet 3 mnd
Livsbrems og 5. øye som har som mål å bryte i gjennom din indre fordømmelse og dine utdaterte trossystemer,
slik at du kan skape en bedre balanse mellom indre visdom og ytre liv. 
Dette er en forutsetning for at din indre oppgave kan kommer til overflaten og vise seg som din unike business-ide.
-Ukentlige skjellsettende samtaler:
Hvor er du nå?
Hva hindrer deg i å forstå din indre oppgave?
Hvor skal du?
14.997,-

Jeg bistår deg i å bryte igjennom din egen indre fordømmelse så du kan skape en bedre balanse mellom indre visdom og ytre liv.  
En forutsetning for at du får bedre tilgang til din indre visdom som inneholder elementene til din unike ide.
 Slik at du kan begynne å se din indre oppgave som en business-ide.

"Når du lever ut din indre visdom som en business-ide, formes jorden naturlig til et bedre sted"

Innhold: 
Livsbrems teraspi, 5. øye oppgradering og sjelsreisen, som har som mål å bryte igjennom din egen indre fordømmelse, som står i veien for balanse mellom din indre visdom og ytre liv.  En forutsetning for at din indre visdom kan komme til overflaten å vise seg som din unike business ide.
-Ukentlige samtaler om hvor er du utifra ditt sjelspotensiale vil forstå hvor du er og hvor skal.
Og SOS samtaler når du står bom fast
-1 VIPP dag hvor du blir vist businessmodellen,

Fremtidens lederskap.
Hvor jeg viser deg hvordan du former din business ide innenfra og ut, ikke utenfra og inn
Du må først forstå hvem du er i energi for så å omsette det i strategi.
Ikke motsatt slik vi er opplært.
29.997,-

Varighet 6 mnd.

Jeg bistår deg i å bryte igjennom
den ubevisste egenfordømmelsen, slik at du kan skape balanse mellom indre visdom og ytre liv. 
Dette er en forutsetning for at din indre visdom skal komme til overflaten å vises til deg som en business-ide.

Eksisterende "utenfra og inn"-businesstrategier fungerer ikke lenger når du ønsker å leve av din indre visdom.

 Jeg viser deg hvordan din indre oppgave innehar din unike business-ide, som skaper endring og ny bevissthet, og naturlig former jorden til et bedre sted.

Dette åpner nye dimensjoner i deg, og gjør deg i stand til å trå inn i din indre oppgave.
Her ligger alle ingrediensene til din unike essens og business-ide.

Verden trenger ditt bidrag!

Bevissthetsformelens 3 nivåer

-Bli en observatør av "lille jeg"-dialogen

-Transformere "lille jeg"-dialogen

-Aktivere din indre oppgave

2020 Business fra sjela
Mette-Marit Nordby, Bankgata 36, 2609 Lillehammer
Business fra sjela 
Organisasjonsnr: 996673286
Mobil: 90942287
Personvern
Salgsvilkår

Velg betalingsmåte

Klikk på knappen som passer deg best

Close

Velg ønsket betalingsmåte

Klikk på betalingsmåten som passer deg best.

Close

Velg betalingsmåte 

Klikk på betalingsmåten som passer deg best

Close

Velg betalingsmåte 

Klikk på betalingsmåten som passer deg best

Close

Velg betalingsmåte

Klikk på knappen som passer deg best

Close

REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 4997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 5997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 5997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 5997.00

Bli en observatør

Personal Information

Card Details

NOK 7997.00
Page Created with OptimizePress